Otwórz menu główne

Sulisław - kasztelan bydgoski z nadania księcia Kujaw, Ziemi Łęczyckiej, Sieradzkiej i Dobrzyńskiej Kazimierza.

Nic nie wiadomo na temat rodu z jakiego pochodził. Był pierwszym znanym ze źródeł pisanych kasztelanem bydgoskim[1]. Wymienia go dokument ”Rocznika kapituły gnieźnieńskiej” pod datą 28 czerwca 1238 r. Uczestniczył wówczas w wiecu w Pyszkowie, na którym omawiane były warunki zawarcia pokoju między Księciem Kazimierzem I Kujawskim a Zakonem Krzyżackim.[2] Następna wiadomość z 1239 r. podaje o odzyskaniu przez Kazimierza Bydgoszczy i związanym z tym najeździe Świętopełka Gdańskiego na Kujawy.

Wojna kujawsko-pomorska 1238-1239 r. doprowadziła do włączenia kasztelanii bydgoskiej w obręb Kujaw. Wedle najbardziej popularnej wersji wojna rozpoczęła się najazdem Świętopełka na Bydgoskie, następnie gród odzyskał w 1239 r. Kazimierz, a zakończyła się kolejnym najazdem Świętopełka na Kujawy. Natomiast inna rekonstrukcja wydarzeń proponowana przez J. Powierskiego, którą podziela część badaczy wygląda następująco: w 1238 r. książę Kazimierz wykorzystując trudne położenie Świętopełka[3] najechał jego dzielnicę zajmując Bydgoszcz, na co odpowiedzią był najazd odwetowy księcia pomorskiego. Ostatecznie nie doprowadził on jednak do stanu poprzedniego pozostawiając Bydgoskie w rękach Kazimierza.

W tym kontekście Sulisław jako kasztelan występujący w otoczeniu księcia Kazimierza otrzymał od niego urząd w 1238 r. lub wcześniej jeśli terytorium bydgoskie znajdowało się w obrębie Kujaw przed wojną 1238-39 r.

Sulisław mógł pełnić urząd kasztelana maksymalnie do 1252 r., gdyż wtedy pojawia się wzmianka o jego następcy Bogusławie.

PrzypisyEdytuj

  1. według dociekań historyków geneza kasztelanii bydgoskiej jest nieco wcześniejsza; powstała ona między 1227 a 1238 r.
  2. Preussisches Urkundenbuch T.1 cz.1 s.101-102
  3. zimą 1237/1238 wybuchła wojna domowa na Pomorzu między Świętopełkiem a jego braćmi Raciborem i Samborem, popieranymi przez Zakon krzyżacki i książąt zachodniopomorskich

BibliografiaEdytuj

  • Śliwiński Błażej: Pogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIII wieku : z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296: Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 1988