Sura mekkańska

Sura mekkańskasura, która według muzułmanów została objawiona Mahometowi w Mekce. Sury mekkańskie są bardzo krótkie, w przeciwieństwie do sur medyńskich. Charakteryzują się niewielką liczbą aja. Aje w surach mekkańskich również są bardzo krótkie. Są one pełne krótkich, zwięzłych, niekiedy dynamicznych stwierdzeń. Tematyka tej części Koranu wiąże się z kosmologią i osobistą relacją człowieka do Allaha. Stanowią w dużej części opis metafizycznych doznań, są często trudniejsze do zrozumienia w porównaniu do sur medyńskich, które w większości zawierają praktyczne opisy dotyczące praw – nakazów i zakazów moralnych, a także politycznych oraz religijnych.Sury to podstawowe dekrety islamu.