Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej)

Ten artykuł dotyczy urządzenia akustycznego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej) – urządzenie akustyczne, w którym dźwięk generowany jest przez obracający się wirnik lub wiatraczek[1]. Używane do powiadamiania ludności o zaistniałych klęskach żywiołowych lub stanach alarmowych. W dzisiejszych czasach używane przede wszystkim przez ochotnicze straże pożarne do alarmowania swoich członków czynnych o zaistniałym pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu, a także przez polską Obronę Cywilną do powiadamiania o zagrożeniach powodziowych. Są również używane przez pojazdy uprzywilejowane do powiadamiania uczestników ruchu drogowego o uprzywilejowaniu owego pojazdu w ruchu drogowym.

Syrena elektromechaniczna

Syreny te uruchamiane są ze Stanowisk Kierowania Komendantów Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich Stanowisk Koordynacji Ratownictwa, Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Ośrodków Ochrony Ludności przy wojewodzie, przez inne służby np. wojsko, policję.

Syreny te możemy podzielić na:

  • stacjonarne – montowane na budynkach użyteczności publicznej, remizach strażackich itp.
  • przewoźne – montowane w pojazdach ratowniczych (pogotowiu ratunkowym, straży pożarnej, policji, pojazdach pogotowia gazowego itp.)

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Encyklopedia Techniki Wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1978, s. 694.