Szereg trygonometryczny

Szereg trygonometryczny to szereg funkcyjny postaci

gdzie:

Szereg S(x) jest zbieżny do funkcji na przedziale [a, b] gdy funkcja spełnia warunki Dirichleta.