Szkółka sadownicza

Szkółka sadownicza – obszar gruntu, na którym produkuje się drzewa i krzewy owocowych oraz sadzonek truskawek przeznaczone do zakładania sadów i plantacji roślin jagodowych.

Drzewka owocowe w szkółce we Francji

Obejmuje wszystkie etapy produkcji drzewek owocowych i krzewów jagodowych w pierwszym okresie ich życia, od zbioru nasion poprzez produkcję podkładek, zrazów i sadzonek, aż do wyprodukowania gotowych drzewek i krzewów.

Działy szkółkarstwa sadowniczegoEdytuj

Szkółkarstwo sadownicze, ze względu na specyficzny i różnorodny sposób rozmnażania i produkcji roślin sadowniczych, stosuje odmienne i różne technologie uprawowe, które wyodrębniają w tej działalności kilka tzw. rodzajów produkcji szkółkarskiej. I tak, wyodrębnia się:

 • szkółki drzewek;
 • sady do pozyskiwania nasion- służących do produkcji podkładek generatywnych;
 • plantacje podkładek generatywnych;
 • plantacje podkładek wegetatywnych;
 • plantacje drzew (odmian) do pozyskiwania zrazów (zraźnik);
 • plantacje mateczne krzewów, bylin do pozyskiwania sadzonek;
 • szkółki krzewów.

Ocena materiału szkółkarskiegoEdytuj

W Polsce dobry materiał szkółkarski podlega kwalifikacji (ocenie) przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN)[1]. Materiał szkółkarski podlega kilkuetapowej ocenie w czasie (art. 38 ust. 3 ustawy o nasiennictwie). Kwalifikację otrzymują rośliny poddane:

 • ocenie polowej,
 • ocenie cech zewnętrznych,
 • ocenie laboratoryjnej - w zależności od gatunku i kategorii
 • ocenie tożsamości odmianowej - wyłącznie materiał kategorii elitarny.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 1. Praca zbiorowa: Sadownictwo i szkólkarstwo. Warszawa: PWRiL, 1985. ISBN 83-09-00437-0.