Tętnica łącząca przednia

Tętnica łącząca przednia (łac. arteria communicans anterior) – tętnica łącząca dwie (prawą i lewą) tętnice przednie mózgu. Topograficznie znajduje się ona w dole przednim czaszki, do przodu i ku górze od skrzyżowania wzrokowego, u wejścia do szczeliny podłużnej mózgu[1][2][3].

Koło tętnicze Willisa. Tętnica łącząca przednia widoczna w górnej części pomiędzy dwiema tętnicami przednimi mózgu

Jest to naczynie krótkie, o długości przeciętnie około 4 mm i dużej zmienności osobniczej – u wielu ludzi stwierdza się brak tętnicy łączącej przedniej. Może być ona też tak krótka, że tętnice przednie mózgu praktycznie stykają się ze sobą[1]. Niewykształcenie się tętnicy łączącej przedniej najczęściej nie daje objawów klinicznych i jest wykrywane przypadkowo. Tętnica łącząca przednia wchodzi w skład koła tętniczego mózgu i w razie jej braku koło to traci swą ciągłość.

Kliniczne znaczenie tętnicy łączącej przedniej przejawia się natomiast w tym, że jest ona najczęstszym miejscem lokalizacji tętniaków tętnic mózgowych (30% wszystkich tętniaków wewnątrzczaszkowych[4]), których pęknięcie jest najczęstszą przyczyną krwotoku podpajęczynówkowego[5]. Czasami taki tętniak może osiągnąć znaczne rozmiary i poprzez ucisk na sąsiednie struktury mózgowia jeszcze przed pęknięciem wywoływać bóle głowy oraz inne objawy, takie jak:

Tętnice mózgowe uwidocznione przyżyciowo w badaniu angio-MRI

Przypisy edytuj

  1. a b Adam Bochenek, Michał Reicher, Olgierd Narkiewicz, Stanisław Hiller, Janina Hurynowicz, Zofia Zegarska: Anatomia człowieka. Warszawa: Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1993, s. 413. ISBN 83-200-1702-5.
  2. A Agur, Ming J Lee, Jerzy Gielecki: Atlas anatomii : Grant. Wrocław: Górnicki Wydaw. Medyczne, 2002, s. 558. ISBN 83-914882-1-7.
  3. Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso: Neuroscience: exploring the brain. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, s. 234. ISBN 0-7817-6003-8.
  4. Mark T. Greenberg: Handbook of Neurosurgery: Volume Two. Greenberg Graphics Inc, s. 832. ISBN 0-9626384-4-7.
  5. Allan H. Ropper, Raymond Delacy Adams, Robert F. Brown, Maurice Victor: Adams and Victor's principles of neurology. New York: McGraw-Hill Medical Pub. Division, 2005, s. 716. ISBN 0-07-141620-X.
  6. Aoki N. Partially thrombosed aneurysm presenting as the sudden onset of bitemporal hemianopsia.. „Neurosurgery”. 3 (22), s. 564–6, marzec 1988. PMID: 3362325. 
  7. A. Kędzia, Struktura i funkcja ośrodkowego układu nerwowego. W: Dymecki J, Kulczycki J (red) Neuropatologia. Urban&Partner, Wrocław, 2005, str. 2. ISBN 83-89581-71-X
  8. Johnson MK., O'Connor M., Cantor J. Confabulation, memory deficits, and frontal dysfunction.. „Brain and cognition”. 2 (34), s. 189–206, lipiec 1997. DOI: 10.1006/brcg.1997.0873. PMID: 9220085.