TLR4 (ang. toll-like receptor 4), także CD284 (ang. cluster of differentiation 284) – białko przezbłonowe, u człowieka kodowane przez gen TLR4, które należy do rodziny receptorów toll-podobnych[1]. W immunologii jest zaliczane do szerokiej klasy receptorów rozpoznających wzorce, stanowiących ważną część układu odpornościowego nieswoistego.

Model receptora TLR4

Aktywacja receptora TLR4 prowadzi do uruchomienia wewnątrzkomórkowego szlaku sygnałowego NF-kB i w efekcie produkcji prozapalnych cytokin, odpowiedzialnych za pobudzenie układu immunologicznego[2]. Najważniejszą cechą TLR4 jest rozpoznawanie obecności lipopolisacharydu, będącego składnikiem budowy wielu bakterii Gram-ujemnych (np. Neisseria spp.)

Masa cząsteczkowa receptora TLR4 to około 95 kDa[3], a kodujący go gen znajduje się u człowieka w locus 9q33.1 na chromosomie 9[4].

Przypisy edytuj

  1. FL. Rock, G. Hardiman, JC. Timans, RA. Kastelein i inni. A family of human receptors structurally related to Drosophila Toll.. „Proc Natl Acad Sci USA”. 95 (2), s. 588–593, styczeń 1998. PMID: 9435236. 
  2. C. Vaure, Y. Liu. A comparative review of toll-like receptor 4 expression and functionality in different animal species.. „Front Immunol”. 5, s. 316, 2014. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00316. PMID: 25071777. 
  3. UniProtKB - O00206 (TLR4_HUMAN).
  4. Gene: TLR4 (ENSG00000136869) - Summary - Homo sapiens - Ensembl genome browser 89, may2017.archive.ensembl.org [dostęp 2019-08-09].