Taksonomia Flynna

Taksonomia Flynnaklasyfikacja architektur komputerowych, zaproponowana w latach sześćdziesiątych XX wieku przez Michaela Flynna, opierająca się na liczbie przetwarzanych strumieni danych i strumieni rozkazów.

SISD
MISD
SIMD
MIMD

W taksonomii tej wyróżnia się cztery grupy:

  • SISD (ang. single instruction, single data) – przetwarzany jest jeden strumień danych przez jeden wykonywany program - komputery skalarne (sekwencyjne).
  • SIMD (ang. single instruction, multiple data) – przetwarzanych jest wiele strumieni danych przez jeden wykonywany program - tzw. komputery wektorowe.
  • MISD (ang. multiple instruction, single data) – wiele równolegle wykonywanych programów przetwarza jednocześnie jeden wspólny strumień danych. W zasadzie jedynym zastosowaniem są systemy wykorzystujące redundancję (wielokrotne wykonywanie tych samych obliczeń) do minimalizacji błędów.
  • MIMD (ang. multiple instruction, multiple data) – równolegle wykonywanych jest wiele programów, z których każdy przetwarza własne strumienie danych – przykładem mogą być komputery wieloprocesorowe, a także klastry i gridy.

Linki zewnętrzneEdytuj