Temperatura efektywna (fizyka)

temperatura ciała, przy założeniu że jest ciałem doskonale czarnym

Temperatura efektywna ciała jest to temperatura ciała obliczona przy założeniu, że ciało to jest ciałem doskonale czarnym, na podstawie emitowanego promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z równaniem Stefana-Boltzmanna:

gdzie:

strumień energii wypromieniowywany w kierunku prostopadłym do powierzchni ciała [W/m²],
stała Stefana-Boltzmanna.

Linki zewnętrzneEdytuj