Tetrahydroksoglinian sodu

Tetrahydroksoglinian sodu, Na[Al(OH)4] – nieorganiczny, kompleksowy związek chemiczny.

Tetrahydroksoglinian sodu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Na[Al(OH)4]
Masa molowa 117,96 g/mol
Wygląd ciało stałe
Podobne związki
Podobne związki Tetrahydroglinian litu Tetrahydroksoglinian potasu

Budowa cząsteczkiEdytuj

Atomem centralnym w tym związku jest atom glinu związany z czterema grupami hydroksylowymi, tworząc anion kompleksowy oraz wewnętrzną sferę kompleksu o ładunku ujemnym. W zewnętrznej stronie tego kompleksu znajduje się kation sodu, który posiada ładunek dodatni, dzięki czemu równoważy ładunek cząsteczki. Dysocjację cząsteczki można przedstawić za pomocą równania reakcji:

Na[Al(OH)4] → Na+ + [Al(OH)4]-

OtrzymywanieEdytuj

Tetrahydroksoglinian sodu powstaje w reakcji wodorotlenku sodu z glinem i wodą. Produktem ubocznym jest wodór:

2Al + 2NaOH + 6 H2O → 2 Na[Al(OH)4] + 3H2↑ + ciepło

W zasadzie reakcja powyższa zachodzi w przypadku niedoboru wodorotlenku sodu. Gdy jest on w nadmiarze, to w reakcji powstaje także heksahydroksoglinian sodu:[1]

2Al + 6NaOH + 6 H2O → 2 Na3[Al(OH)6] + 3H2↑ + ciepło

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw, Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth–Heinemann (1997). ISBN 0-08-037941-9

Linki zewnętrzneEdytuj