Tomasz Jelonek

polski prezbiter

Tomasz Jelonek (ur. 9 marca 1937 w Krakowie) − ksiądz katolicki, profesor dr hab. teologii biblijnej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), magister matematyki (Uniwersytet Jagielloński)[1], autor licznych publikacji popularnonaukowych dotyczących Biblii i geografii biblijnej[2], kapelan Jego Świątobliwości, kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie[3], prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w latach 1990–1991.

Tomasz Jelonek
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 9 marca 1937
Kraków
Dziekan Wydziału Teologicznego PAT (obecnie UPJPII)
Okres sprawowania 2001-2004
Wyznanie katolicyzm
Kościół Kościół rzymskokatolicki
Inkardynacja archidiecezja krakowska
Diakonat 24 marca 1976
Prezbiterat 23 maja 1976

Obszarem badań naukowych ks. prof. Jelonka są: teologia biblijna, historia oddziaływania Biblii, realia biblijne, zwłaszcza Ziemia Święta jako Piąta Ewangelia, historia Izraela, małżeństwo i rodzina w kulturach świata[4]. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego[5]. Publikuje m.in. na łamach kwartalnika orientalistycznego Ziemia Święta.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Biblijna historia zbawienia, Kraków 1987 ​ISBN 83-00-03478-1​.
 • Tło biblijne "Pieśni słonecznej" świętego Ojca Franciszka, Kraków 1992 (nakładem autora).
 • Kohelet i Syrach: dwaj mędrcy Izraela, Kraków 1992.
 • Komputerowa polska bibliografia biblijna, Kraków 1992.
 • Orędzie Starego Testamentu, Kraków 1992 ​ISBN 83-85541-25-X​.
 • Wprowadzenie w świat Biblii, Kraków 1992.
 • Biblia a nauka, Kraków 1995 ​ISBN 83-903259-1-8​.
 • Św. Paweł i jego listy, Kraków 1995 ​ISBN 83-903259-2-6​.
 • Szukającym prawdy: katechezy dla wszystkich, Kraków 1995 ​ISBN 83-85017-40-2​.
 • Człowiek - istota religijna: materiały do wykładu katechizmu Kościoła katolickiego, Kraków 1996 ​ISBN 83-903259-5-0​.
 • Śladami Męki Pańskiej, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-421-X​.
 • W sercu człowieka zaczynają się problemy świata: homilie na rok A, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-472-4​.
 • Nowy Testament dla ciebie, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-530-5​.
 • Wprowadzenie do listów świętego Pawła, Kraków 1998 ​ISBN 83-7097-423-6​.
 • Znaki obecności Boga: homilie na Rok B, Kraków 1999 ​ISBN 83-7097-659-X​.
 • Napełnieni Duchem Świętym: materiały na temat Ducha Świętego, Kraków 1999 ​ISBN 83-7097-557-7​.
 • Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, Kraków 1999 ​ISBN 83-87022-33-0​.
 • Wyjątkowa Księga ludzkości, Kraków 1999 ​ISBN 83-87022-27-6​.
 • Nabożeństwa biblijne, Kraków 2000 ​ISBN 83-7097-696-4​.
 • Prawdziwa wolność to wolność od grzechu: homilie na rok C, Kraków 2000 ​ISBN 83-7097-739-1​.
 • 36 spotkań z Ziemią Świętą, Kraków 2001 ​ISBN 83-7097-716-2​.
 • Nowenna do Ducha Świętego, Kraków 2001 ​ISBN 83-87022-64-0​.
 • Schemat Miszny, Kraków 2001 ​ISBN 83-87022-67-5​.
 • Hieronim, Kraków 2003 ​ISBN 83-7318-225-X​.
 • Krótko o Piśmie Świętym, Kraków 2003 ​ISBN 83-7318-192-X​.
 • Dzieje świątyni jerozolimskiej, Kraków 2004 ​ISBN 83-7318-176-8​.
 • Wędrówki biblijne, Kraków 2004 ​ISBN 83-7318-194-6​.
 • List do Hebrajczyków, Kraków 2005 ​ISBN 83-7318-538-0​.
 • Ile waży grosik? Kazania dla dzieci - rok B, Kraków 2006 ​ISBN 83-89307-06-5​.
 • Biblijna teologia kapłaństwa, Kraków 2006 ​ISBN 83-7318-566-6​.
 • Interpretacja i symbolika, pod red., Kraków 2006 ​ISBN 83-7438-065-9​.
 • Księgi historyczne Starego Testamentu, Kraków 2006 ​ISBN 83-7318-632-8​.
 • Problem autorstwa, Kraków 2006 ​ISBN 83-7438-089-6​.
 • Rozumienie Biblii, pod red., Kraków 2006 ​ISBN 83-7438-088-8​.
 • Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7422-151-1​.
 • Biblia w kulturze świata, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-60703-20-5​.
 • Chasydzi: radośni mistycy żydowscy, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7485-032-2​.
 • Inkulturacja Biblii, pod red., Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7438-128-4​.
 • Inspiracje biblijne, pod red., Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7438-143-7​.
 • Prorocy Starego Testamentu, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7318-966-9​.
 • Wprowadzenie do lektury Biblii, Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7318-831-0​.
 • Biblia - ojcowie Kościoła, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-151-2​.
 • Biblijne pojęcie sacrum, Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7505-103-2​.
 • Teologia - rośliny i zwierzęta, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-188-8​.
 • Spotkania z Biblią, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-170-3​.
 • Wokół Biblii, pod red., Kraków 2008 ​ISBN 978-83-7438-165-9​.
 • Religia Izraela wobec Religii Państw ościennych, Kraków 2008, Wydawnictwo PETRUS
 • Urszula Ledóchowska, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS
 • Historia literacka Biblii, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS, ​ISBN 978-83-61533-01-6​.
 • Kultura mezopotamska a Biblia, Kraków 2009 ​ISBN 978-83-61533-60-3​.
 • Mesjanizm, Kraków 2009 ​ISBN 978-83-61533-33-7​.
 • Repetytorium biblijne, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS
 • Kultura Perska a Biblia, Kraków 2009, Wydawnictwo PETRUS
 • Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, pod red., Kraków 2009 ​ISBN 978-83-7422-265-5​.
 • Kultury anatolijskie a Biblia, Kraków 2010 ​ISBN 978-83-61533-26-9​.
 • Biblia a mity o Raju i złotym wieku, Kraków 2010, Wydawnictwo PETRUS
 • Syjon biblijny, Kraków 2010 ​ISBN 978-83-7505-319-7​.
 • Teologia biblijne, Kraków 2011, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia a mity o walce kosmicznej, Kraków 2011, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia w nauczaniu Kościoła, Kraków 2011 ​ISBN 978-83-7505-714-0​.
 • Kultura grecka a Stary Testament, Kraków 2011, Wydawnictwo PETRUS
 • Kultura grecka a Nowy Testament, Kraków 2012, Wydawnictwo PETRUS
 • Czytając Stary Testament, Kraków 2012, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia jako fenomen Kulturowy, Kraków 2012, Wydawnictwo PETRUS
 • Miniatury biblijne, Kraków 2013, Wydawnictwo PETRUS
 • Święty Jan Paweł II, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • 104 Pielgrzymki Jana Pawła II, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblijne kłosy z gratulacyjnych snopów, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • Rozważania adwentowe, Kraków 2014, Wydawnictwo PETRUS
 • Rozważania maryjne, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Biblia w świecie mitów, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.1, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.2, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.3, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.4, Kraków 2015, Wydawnictwo PETRUS
 • Błogosławieni miłosierni. Przewodnik duchowy (seria: Światowe Dni Młodzieży), Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Rozważania pasyjne, Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.5, Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.6, Kraków 2016, Wydawnictwo PETRUS
 • Homilie loretańskie t.7, Kraków 2017, Wydawnictwo PETRUS
 • Historia Izraela (t. 1) ustalenia wstępne, Kraków 2017, Wydawnictwo PETRUS

PrzypisyEdytuj

 1. Tomasz Bolesław Jelonek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-12-11].
 2. Ks. Tomasz Jelonek. www.wydawnictwopetrus.pl. [dostęp 2011-12-11].
 3. Ks. prof. dr hab. Bolesław Jelonek. www.pat.krakow.pl. [dostęp 2011-12-11].
 4. Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny. www.upjp2.edu.pl, 2011-05-18. [dostęp 2011-12-11].
 5. Tomasz Bolesław Jelonek. www.ptm.org.pl. [dostęp 2011-12-11].