Trybunał Rewolucyjny

Trybunał Rewolucyjny 17931795 – organ sądowy w okresie rewolucji francuskiej. Powołany przez Konwent Narodowy jako główny instrument terroru jakobińskiego. Wyroki Trybunału Rewolucyjnego nie podlegały apelacji ani kasacji i były wykonywane w ciągu 1–3 dni. Członkiem był np. Duplay, m.in. fryzjer Robespierre'a. Trybunał bazował na ustawie o osobach podejrzanych, wydawał 2 rodzaje wyroków: uniewinniający lub skazujący na karę śmierci.