Twierdzenie Schwarza

Ten artykuł dotyczy twierdzenia rachunku różniczkowego. Zobacz też: lemat Schwarza w analizie zespolonej.

Twierdzenie Schwarza lub twierdzenie Clairaut – twierdzenie analizy matematycznej mówiące, że jeśli dla funkcji drugie pochodne mieszane istnieją i są ciągłe na zbiorze to:

gdzie:

Nosi ono nazwisko Hermanna Schwarza bądź Alexisa Claude’a de Clairaut’a.