Tylża (dopływ Dubissy)

Ten artykuł dotyczy rzeki na Litwie. Zobacz też: inne znaczenia tej nazwy.

Tylża (lit. Tilžė) – rzeka o długości 9,8 km w dorzeczu Niemna, dopływ Dubissy.

Tylża
Kontynent Europa
Państwo  Litwa
Rzeka
Długość 9,8 km
Powierzchnia zlewni 6,3 km²
Średni przepływ 0,08 m³/s
Źródło
Miejsce jezioro Rakiewo
Ujście
Recypient Dubissa
brak współrzędnych

Zobacz teżEdytuj