Tylża (dopływ Dubissy)

Tylża (lit. Tilžė) – rzeka o długości 9,8 km w dorzeczu Niemna, dopływ Dubissy.

Tylża
Kontynent

Europa

Państwo

 Litwa

Rzeka
Długość 9,8 km
Powierzchnia zlewni

6,3 km²

Średni przepływ

0,08 m³/s

Źródło
Miejsce jezioro Rakiewo
Ujście
Recypient

Dubissa

Miejsce Dubissa
brak współrzędnych

Zobacz też edytuj