Uchyłki przełyku

Uchyłki przełyku – uwypuklenia ściany przełyku poza jego światło.

Uchyłki przełyku
diverticula oesophagi
ICD-10

K22.5
Uchyłek przełyku nabyty

ICD-10

Q39.6
Uchyłek przełyku wrodzony

EpidemiologiaEdytuj

Częstość występowania: 2/100000/rok.
Uchyłek Zenkera wykrywany jest najczęściej u osób po 70. roku życia.

EtiopatogenezaEdytuj

Uchyłki powstają w górnej, środkowej lub dolnej części przełyku samoistnie lub w wyniku pociągania z zewnątrz (np. przez blizny pozapalne).

 1. Uchyłek Zenkera (gardłowo-przełykowy; szyjny) - 70% uchyłków - patrz odpowiedni artykuł.
 2. Uchyłki rozwidlenia (uchyłki nadoskrzelowe) - 20% uchyłków - uchyłki prawdziwe, lokujące się na wysokości rozwidlenia tchawicy. Mogą powstawać na skutek równoległych skurczów mięśni okrężnych przełyku powodujących znaczny wzrost ciśnienia śródprzełykowego i w efekcie tego wypchnięcie błony śluzowej przez warstwę mięśniową.
 3. Uchyłki nadprzeponowe - 10% uchyłków. Są to uchyłki rzekome związane z zaburzeniami motoryki takimi jak: rozlany skurcz przełyku, achalazja.

ObjawyEdytuj

Objawy powodują tylko duże uchyłki. Mogą to być:

 • dysfagia
 • uczucie bulgotania podczas połykania
 • cofanie się pokarmu
 • nieprzyjemny zapach z ust
 • odruchowy kaszel - możliwość aspiracji treści pokarmowej do tchawicy

PowikłaniaEdytuj

RozpoznanieEdytuj

Rozpoznanie stawia się na podstawie badania rtg przełyku po podaniu kontrastu (należy używać rozpuszczalnych w wodzie środków cieniujących).
Badanie endoskopowe wymaga szczególnej ostrożności ze względu na możliwość przebicia przełyku po omyłkowym wprowadzeniu aparatu do uchyłka - możliwość rozwoju zapalenia śródpiersia.

LeczenieEdytuj

Najczęściej uchyłki przełyku nie wymagają leczenia. Do operacji kwalifikują się duże uchyłki dające objawy.

 • Uchyłek Zenkera - patrz odpowiedni artykuł.
 • Uchyłki rozwidlenia tchawicy - najczęściej nie wymagają leczenia.
 • Uchyłki nadprzeponowe - resekcja.

BibliografiaEdytuj

Zobacz teżEdytuj