Układ Lorenza

Układ Lorenza – przedstawiony przez Edwarda Lorenza w 1963 roku układ trzech nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych modelujący w możliwie najprostszy sposób zjawisko konwekcji termicznej w atmosferze. Dla pewnego zbioru parametrów układ zachowuje się chaotycznie, a wykres zmiennych w przestrzeni fazowej przedstawia dziwny atraktor (tzw. atraktor Lorenza).

Początkowa trajektoria układu Lorenza
Trajektoria układu Lorenza w przestrzeni xyz dla parametrów r=28, σ = 10, b = 8/3

gdzie:

σliczba Prandtla, charakteryzująca lepkość ośrodka,
rliczba Rayleigha, charakteryzująca przewodnictwo cieplne ośrodka,
b – stała charakteryzująca rozmiary obszaru, w którym odbywa się przepływ konwekcyjny.

Stałe σ, r i b są dodatnie, ale zwykle σ = 10, b = 8/3, a r jest zmienne. Układ przejawia chaos dla r = 28, ale przejawia również splątane orbity okresowe dla innych wartości r, np. dla r = 99,96 układ staje się T(3,2) węzłem torusowym.

Rozwiązania układu równań Lorentza są:

 • trójwymiarowe
 • nieokresowe
 • deterministyczne
 • chaotyczne

Napisano setki artykułów na temat rozwiązań układu Lorentza.


Poniżej znajduje się kod źródłowy napisany w środowisku MATLAB, który rozwiązuje omawiany układ równań oraz prezentuje wynik w postaci animacji:

% układ równań różniczkowych
sigma = 10;
r = 99.96;
b = 8/3;
dy = @(t,y)[sigma*(y(2)-y(1));
      -y(1)*y(3)+r*y(1)-y(2);
      y(1)*y(2)-b*y(3)];
% rozwiązanie układu    
[t,y] = ode45(dy,[0 100],[0 0.5 1]);
% rysowanie wyniku
comet3(y(:,1),y(:,2),y(:,3))

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj