Układ z Kotonu

Układ z Kotonu, (ang. Cotonou Agreement, fr. Accord de Cotonou) – podpisany przez Wspólnoty europejskie i 77 krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku 23 czerwca 2000 w Kotonu, zawarty na 20 lat. Łączy w sobie aspekt polityczny, handlowy i rozwojowy. Zawiera klauzulę umożliwiającą dokonywanie okresowych przeglądów co pięć lat.

CeleEdytuj

Celem tego układu o partnerstwie jest rozwój gospodarczy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku:

 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wspieranie rozwoju społecznego,
 • handel,
 • inwestycje prywatne,
 • ochrona praw człowieka,
 • regionalne i subregionalne procesy integracyjne,
 • stopniowa integracja państw AKP z gospodarką światową

Wymiar politycznyEdytuj

Porozumienie przewiduje stały dialog polityczny, polegający na:

 • wymianie informacji oraz wzajemnej ochronie interesów obu stron,
 • neutralizacji zapalnych punktów konfliktowych,
 • demokratyzacji,
 • umacnianiu prawa i społeczeństwa obywatelskiego,
 • dużo uwagi zajmuje kwestia imigracji.

Organy UkładuEdytuj

Powołano organy Układu:

 • Radę Ministrów,
 • Komitet Ambasadorów

oraz parytetowe

 • Zgromadzenie Parlamentarne.

W celu ułatwienia obrotu handlowego powołano parytetowy

 • Komitet Ministrów Handlu,

natomiast w celu pomocy firmom prywatnym

Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UEEdytuj

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-Unia Europejska powstało w następstwie układu o stowarzyszeniu, zwanego Konwencją z Jaunde. Przedstawiciele 77 państw AKP spotykają się dwa razy w roku na posiedzeniu plenarnym, trwającym tydzień, ze swoimi odpowiednikami, posłami do Parlamentu Europejskiego. Posiedzenia Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego mają miejsce na przemian w jednym z państw AKP i w jednym z państw Unii Europejskiej. Instytucja kieruje się wspólnymi, demokratycznymi zasadami. Wspólne Zgromadzenie zwraca także szczególną uwagę na promowanie praw człowieka i demokracji.

Dwudziestu czterech wiceprzewodniczących (12 z Europy, 12 z państw AKP)i dwóch współprzewodniczących tworzą Prezydium Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Prezydium zbiera się kilka razy w roku, aby zapewnić ciągłość prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Powoływane są stałe komisje w celu opracowania podstawowych projektów, które zostaną poddane pod głosowanie Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego. Europejski Fundusz Rozwoju - EFR jest głównym instrumentem wspólnotowej pomocy na rzecz współpracy w dziedzinie rozwoju państw AKP.

ProtokołyEdytuj

 • Protokół o kosztach administracyjnych wspólnych organów,
 • Protokół o przywilejach i ułatwieniach,
 • Protokół o statusie Afryki Południowej.

BibliografiaEdytuj

 • Leksykon Unii Europejskiej, Iwona Kienzler, Świat Książki, Warszawa 2003

Linki zewnętrzneEdytuj