Uogólnianie przez rozpoznanie

Główny artykuł: Uogólnianie matematyczne.

Uogólnianie „przez rozpoznanie” – w dydaktyce matematyki jest typem uogólnienia pojęcia[1][2]. Polega na odkrywaniu a posteriori stosunku nadrzędności dwóch znanych pojęć[2][3][4][5].

PrzykładyEdytuj

  • Uczeń poznaje pojęcie kwadratu oraz prostokąta. W pewnej chwili zauważa, że kwadrat to szczególny przypadek prostokąta.
  • Uczeń poznaje pojęcie liczb naturalnych, a następnie liczb wymiernych dodatnich. Zauważa, że te ostatnie są uogólnieniem pojęcia liczb naturalnych.

PrzypisyEdytuj

  1. Lidia Zaręba, Matematyczne uogólnianie. Możliwości uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-713-9, s. 33
  2. a b Lidia Zaręba, Matematyczne uogólnianie. Możliwości uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-713-9, s. 39
  3. Lidia Zaręba, Matematyczne uogólnianie. Możliwości uczniów i praktyka nauczania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-7271-713-9, s. 25
  4. Anna Zofia Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki cz.3, WSiP, Warszawa 1977, s.93-94
  5. W. Nowak, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa 1989