Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

polska ustawa

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – polska ustawa uchwalona przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, regulująca kwestie prawne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Nazwa potoczna

ustawa alkoholowa

Państwo

 Polska

Data wydania

26 października 1982

Miejsce publikacji


Dz.U. z 1982 r. nr 35, poz. 230

Tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 2151

Data wejścia w życie

13 maja 1983

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo handlowe, prawo karne

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2023 r. poz. 535

Wejście w życie ostatniej zmiany

22 czerwca 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres regulacji edytuj

Ustawa określa:

  • zasady sprzedaży napojów alkoholowych
  • zasady działania izb wytrzeźwień
  • sposób leczenia osób nadużywających alkoholu.

Zgodnie z art. 20 ustawy Rada Ministrów coroczne sprawozdanie Sejmowi z realizacji jej wykonania. Dokument jest publikowany w postaci druku sejmowego. W latach 1996–2022 ustawa regulowała funkcjonowanie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)[1][2].

Nowelizacje edytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2023 roku[3].

Poprzednie regulacje edytuj

Ustawa zastąpiła w momencie wejścia w życie ustawę z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu[4]. Poprzednie ustawy regulujące te kwestie pochodziły z 1920 roku[5], 1931 roku[6] i 1956 roku[7].

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1996 r. nr 127, poz. 593).
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469).
  3. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 535).
  4. Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz.U. z 1959 r. nr 69, poz. 434).
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych (Dz.U. z 1920 r. nr 37, poz. 210)
  6. Ustawa z dnia 21 marca 1931 r. o ograniczeniu w sprzedaży, podawaniu i spożyciu napojów alkoholowych (przeciwalkoholowa) (Dz.U. z 1931 r. nr 51, poz. 423)
  7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz.U. z 1956 r. nr 12, poz. 62)

Linki zewnętrzne edytuj