WSJT-Xprogram komputerowy służący do komunikacji radiowej między radioamatorami, wykorzystujący technikę odbioru słabych sygnałów. Program został napisany przez Joe Taylora, K1JT. Obecnie jest rozwijany jako opensource. Techniki cyfrowego przetwarzania sygnałów w WSJT-X ułatwiają amatorskim operatorom radiowym stosowanie ezoterycznych typów propagacji, jak rozproszenie meteorów o dużej prędkości i odbicie Księżyca.

Dostępne tryby komunikacjiEdytuj

FSK441Edytuj

FSK441, wprowadzony w 2001 r. jako pierwszy tryb komunikacyjny dołączony do WSJT-X ma na celu wspieranie komunikacji wykorzystującej smugi jonów odbijających promieniowanie w.cz. tworzone w jonosferze drogami meteorów wpadających do atmosfery Ziemi. Serie sygnałów tworzonych przez takie szlaki są powszechnie określane jako "pingi" ze względu na ich charakterystyczny dźwięk. Takie pingi mogą być bardzo krótkie i trwać tylko dziesięć sekund, lecz to wystarczające by wymienić informacje między operatorami. FSK441 wykorzystuje klucz do zmiany częstotliwości przy użyciu czterech tonów, z szybkością transmisji 441 bodów. Ze względu na wybór kodów znaków w protokole, jest on sam zsynchronizowany i nie wymaga wyraźnego dźwięku synchronizacji. FSK441 jest powszechnie stosowany na pasach amatorskich o długości 2 metrów i 70 centymetrów. Kontakty mogą być wykonywane w niemal dowolnym momencie z odległością do 1400 km.

JT6MEdytuj

JT6M wprowadzony pod koniec 2002 r. przeznaczony jest do łączności przez rozproszenia meteorów i innych rozproszeń sygnałów jonosferycznych. Jest zoptymalizowany szczególnie dla pasma 6 metrów. Emisja ta wykorzystuje wielokrotne kluczowanie zmiany częstotliwości przy 44 tonach. Jednym z tonów jest sygnał synchronizacji, pozostawiający 43 tony do przenoszenia danych (jeden ton na znak w zestawie znaków, który zawiera alfanumeryki i niektóre interpunkcje). Współczynnik symboli wynosi 21,53 bodów; Rzeczywista szybkość transmisji danych zakodowana do transmisji wynosi 14,4 znaków na sekundę.

JT65Edytuj

JT65, opracowany i wydany pod koniec 2003 r. przeznaczony jest do odbioru bardzo słabych oraz wolno zmieniających się sygnałów odbijanych np. w troposferze lub na linii Ziemia-Księżyc-Ziemia (EME). Może dekodować sygnały o wiele decybeli poniżej poziomu szumu w paśmie o szerokości 2500 Hz (SNR w paśmie 2500 Hz jest o około 28 dB niższy od SNR w paśmie 4 Hz, który jest zbliżony do szerokości pasma dla pojedynczego tonu JT65), i często pozwala amatorom na skuteczne wymianę informacji kontaktowych bez słyszalnych sygnałów. Podobnie jak w innych emisjach, stosuje się kluczowanie wielokrotnego przesuwania częstotliwości. W przeciwieństwie do innych trybów, wiadomości są przesyłane jako jednostki atomowe po skompresowaniu, a następnie zakodowane w procesie zwanym korektą błędów (lub "FEC"). FEC dodaje nadmiarowość do danych, dzięki czemu można pomyślnie odzyskać całą wiadomość, nawet jeśli wystąpią przerwy w odbiorze transmisji. (Szczególnym kodem stosowanym w JT65 jest Reed-Solomon.) Z powodu tego procesu FEC komunikaty są albo poprawnie dekodowane, albo wcale nie dekodowane, z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Po zakodowaniu wiadomości są one przesyłane za pomocą MFSK z 65 tonami.

Operatorzy zaczęli również używać trybu JT65 do kontaktów na pasmach HF, często używając QRP (nadajnika o małej mocy), podczas gdy tryb nie był pierwotnie przeznaczony do takiego użytku, to popularność programu spowodowała dodanie kilku nowych funkcji WSJT-X w celu ułatwienia pracy na falach krótkich.

JT9Edytuj

JT9, przeznaczona do użytku na falach średnich i krótkich. Została wprowadzona do eksperymentalnej wersji WSJT, znanej jako WSJT-X. Używa tego samego logicznego kodowania jako JT65, ale moduluje sygnał 9-FSK. Z 1-minutowymi odstępami transmisji, JT9 zajmuje mniej niż 16 Hz szerokości pasma. JT9 posiada również wersje przeznaczone do dłuższych odstępów czasowych 2 minut, 5 minut, 10 minut lub 30 minut. Te rozszerzone wersje nabierają coraz mniejszej przepustowości i pozwalają na odbiór słabszych sygnałów.

Linki zewnętrzneEdytuj