Pasmo 70 cm

amatorskie pasmo radiowe

Pasmo 70 centymetrówamatorskie pasmo radiowe w widmie UHF. Dokładne przydziały częstotliwości różnią się regionalnie.

Krótkofalowcy często posiadają urządzenia dwu- lub trzypasmowe zdolne do pracy zarówno na 70 cm, 23 cm, jak i 2 m. Praca w tym paśmie możliwa jest po uzyskaniu świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej oraz pozwolenia radiowego wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

CharakterystykaEdytuj

Pasmo to jest bardzo popularne wśród radioamatorów, używane jest do komunikacji w sytuacjach alarmowych przy pomocy radiotelefonów przenośnych i mobilnych. W tym paśmie pracują również przemienniki analogowe i cyfrowe.

Podział pasma 70 cm w PolsceEdytuj

W Polsce od września 2017 obowiązuje następujący podział pasma 70 cm[1]:

Częstotliwość
w MHz
Maksymalna szerokość pasma Rodzaje emisji Przeznaczenie
430,0000 – 431,9750
(krajowy bandplan) (d)
20 kHz
Wszystkie emisje
430,0250 – 430,3750
430,4000 – 430,5750
430,6000 – 430,9250
430,9250 – 431,0250
431,0500 – 431,8250
431,6250 – 431,9750
Wyjścia przemienników FM/DV (F/PA/ON), odstęp 12,5 kHz, przesunięcie 1,6 MHz (f)
Linki transmisji cyfrowych (g) (j)
Linki transmisji cyfrowych – digipeatery (g) (j) (l)
Kanały dla wszystkich emisji (j) (k) (l)
Wejścia przemienników FM/DV (HB/DL/OE), odstęp 25 kHz, przesunięcie 7,6 MHz (f)
Wejścia przemienników FM/DV (F/PA/ON), odstęp 12,5 kHz, przesunięcie 1,6 MHz (f)
432,0000 – 432,0250
500 Hz
Telegrafia (a)
EME
432,0250 – 432,1000
500 Hz
Telegrafia (a)
MGM
432,0500
432,0880
Środek aktywności CW
Środek aktywności PSK31
432,1000 – 432,4000
2,7 kHz
Telegrafia
SSB
MGM
432,2000
432,3500
432,3700
Środek aktywności SSB
Środek aktywności Microwave talkback
Częstotliwość wywoławcza FSK441 Random
432,4000 – 432,4900
500 Hz
Telegrafia MGM
Wyłącznie radiolatarnie (b)
432,5000 – 432,9750
12 kHz
Wszystkie emisje
432,5000
432,5000 – 432,6000
432,6000
432,7000
432,6000 – 432,8000
432,6000 – 432,9750
Alternatywna częstotliwość APRS
Wejścia przemienników liniowych (e)
RTTY (ASK/PSK)
FAX (ASK)
Wyjścia przemienników liniowych (e)
Wejścia przemienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie 2 MHz (w UK wejścia przemienników)
433,0000 – 433,3750
12 kHz
FM/DV (p)
433,0000 – 433,3750 Wejścia przemienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie 1,6 MHz
433,4000 – 433,5750
12 kHz
FM/DV (f) (o)
433,4000
433,4500
433,5000
433,4000 – 433,5750
SSTV(FM/AFSK)
Częstotliwość wywoławcza DV
Częstotliwość wywoławcza dla stacji mobilnych
Kanały simpleksowe, odstęp 25 kHz
433,6000 – 434,0000
20 kHz
Wszystkie emisje
433,6000
433,6250 – 433,7750
433,7000
433,8000
434,0000
RTTY (AFSK/FM)
Linki transmisji cyfrowych (g) (h) (i)
Kanały FAX (FM/AFSK)
APRS (n)
Częstotliwość środkowa dla szerokopasmowych eksperymentów z emisjami cyfrowymi (m)
434,4000 – 434,5940
12 kHz (c)
Wszystkie emisje
ATV (c)
434,4500 – 434,5750
Kanały komunikacji cyfrowej (wyjątkowo !!) (i)
434,5940 – 434,9810
12 kHz (c)
Wszystkie emisje
ATV (c) i FM/DV
434,6000 – 434,9750
Wyjścia przemienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie 1,6 MHz (w UK kanały wejściowe przemienników)
435,0000 – 438,0000
20 kHz (c)
Serwisy satelitarne
ATV (c)
438,0000 – 440,0000
ATV (c)
(krajowy bandplan) (d)
20 kHz (c)
Wszystkie emisje
438,0250 – 438,1750
438,2000 – 438,5250
438,5500 – 438,6250
438,6500 – 439,4250
438,8000 – 439,9750
439,9875
Kanały komunikacji cyfrowej (g)
Linki transmisji cyfrowych – digipeatery (g) (j) (l)
Wszystkie emisje (j) (k) (l)
Kanały wyjściowe przemienników (HB/DL/OE), odstęp 25 kHz, przesunięcie 7,6 MHz (f) (p)
Kanały linków komunikacji cyfrowej (g) (j)
Centrum POCSAG

Informacje do bandplanu 430 – 440 MHzEdytuj

1. Informacje ogólne

 • W Europie częstotliwości pomiędzy 432,000 i 433,000 MHz nie mogą być wykorzystywane przez przemienniki (od 01.01.2004 częstotliwości te są pomiędzy 432,000 i 432,600 MHz)

2. Przypisy

 • (a) Telegrafia jest dozwolona w całej wąskopasmowej części pasma. Wyłącznie telegrafia pomiędzy 432,000 – 432,100 MHz, chociaż w tym zakresie dozwolone jest również PSK31.
 • (b)Koordynacja radiolatarni opisana jest w VHF Manager Handbook.
 • (c)
Operatorzy ATV powinni korzystać z przydziału częstotliwości mikrofalowych, ale mogą korzystać z pasma 435 MHz jeśli zezwalają na to lokalne przepisy i wydane zezwolenie. W przypadku interferencji pomiędzy ATV i Amatorską Służbą Satelitarną – Amatorska Służba Satelitarna powinna mieć priorytet.
Transmisja ATV w paśmie 435 MHz powinna się odbywać w segmencie 434,000 – 440,000 MHz. Nośna wizji powinna być poniżej 434,500 MHz lub powyżej 438,500 MHz. Narodowe organizacje powinny dostarczać wskazówki dla swoich członków na temat dokładnie używanych częstotliwości, biorąc pod uwagę interesy innych użytkowników (Noordwijkerhout 1987).
 • (d) Określenie SUB-REGIONAL (krajowy bandplan) pojawiające się w bandplanie VHF/UHF/Microwave 1 Regionu IARU oznacza:
W pasmach i podpasmach niedostępnych w całym 1 Regionie IARU, bandplan powinien być koordynowany pomiędzy krajami, w których pasma te są przeznaczone dla Służby Amatorskiej.
Określenie „krajowy bandplan” odnosi się do pasm lub segmentów dostępnych w pojedynczych krajach (tak jak przydział pasma 70 MHz) lub w krajach oddalonych od siebie (Torremolinos 1990).
 • (e) Konferencja 1 Regionu IARU w Torremolinos (1990) rozszerzyła pasmo wyjściowe liniowych transponderów od 432,700 do 432,800 MHz pod następującymi warunkami:
Przyjęte i używane częstotliwości 432,600 MHz dla RTTY (ASK/PSK) i 432,700 MHz dla FAX powinny być respektowane w przypadku instalacji transponderów, które używają tego przydziału częstotliwości.
 • (f) Ten segment przeznaczony jest dla łączności Simplex Digital Voice z wyłączeniem Digital Voice Gateways. Transmisja danych w kanale Digital Voice jest dozwolona. Użytkownicy Digital Voice, przed nadawaniem powinni sprawdzić czy częstotliwość nie jest wykorzystywana przez inne emisje.

3. Przeznaczenie

 • Poniższe przypisy odnoszą się do kolumny przeznaczenia niniejszego bandplanu. Zgodnie z duchem amatorskim operatorzy powinni stosować się do ustaleń w kolumnie przeznaczenia, które zostały stworzone dla wygodnej pracy, jednak nie mogą stanowić prawa do rezerwacji częstotliwości wspomnianych w kolumnie przeznaczenia lub niniejszych przypisach (z wyjątkiem gdzie wskazane jest „wyłącznie”).
 • (f) HB/DL/OE system przemienników jest używany od dłuższego czasu i jest cenny z punktu widzenia lepszego wykorzystania pasma, dlatego 1 Region IARU popiera jego użycie. Dotyczy to również francuskiego systemu kanałów, adaptowanego również przez Holandię i Belgię, który jest również wspierany przez 1 Region IARU dla lepszego wykorzystania dotychczas nieużywanego pasma.
 • (g) Następujące częstotliwości w band planie 435 MHz zostały przeznaczone dla komunikacji cyfrowej:
430,544 – 430,931 MHz – Rozszerzenie wejścia systemu przemienników 7,6 MHz dla komunikacji cyfrowej
438,194 – 438,541 MHz – Częstotliwości wyjściowe dla powyższych.
433,619 – 433,781 MHz
438,019 – 438,181 MHz
430,394 – 430,581 MHz – Linki komunikacji cyfrowej
439,794 – 439,981 MHz – Linki komunikacji cyfrowej
Ze względu na pasma przeznaczone dla Służby Amatorskiej przez narodowe administracje, interesy innych użytkowników, możliwe interferencje od np. ISM, specyficzną cyfrową technikę lub system, może nastąpić wybór częstotliwości w ramach powyższych zakresów w ramach subregionu lub przez organizacje narodowe.
 • (h) W krajach, w których zakres częstotliwości 433,619 – 433,781 MHz jest jedynym segmentem w paśmie 435 MHz dostępnym dla komunikacji cyfrowej, techniki modulacyjne wymagające większego pasma niż 25 kHz nie powinny być używane. Jeśli inny lub niekompatybilny system jest używany w sąsiadujących krajach, użycie częstotliwości powinno być koordynowane pomiędzy tymi krajami w celu uniknięcia szkodliwych interferencji.
 • (i) Na tymczasowych zasadach, w krajach, w których zakres częstotliwości 433,619 – 433,781 MHz jest jedynym segmentem w paśmie 435 MHz dostępnym dla komunikacji cyfrowej:
Kanały z częstotliwością środkową 432,500, 432,525, 432,550, 432,575, 434,450, 434,475, 434,500, 434,525, 434,550 i 434,575 mogą być używane dla komunikacji cyfrowej
Użycie tych kanałów nie może interferować z transponderami liniowymi
Techniki modulacji wymagające separacji kanałów większej niż 25 kHz nie mogą być używane (De Haan 1993).
 • (j) Konferencja 1 Regionu IARU w Torremolinos (1990) przyjęła rekomendację dotyczącą segmentu przemienników i linków wymienionych w punkcie (g):
Dla linków i przemienników instalowanych w odległości poniżej 150 km od granic, narodowe organizacje powinny koordynować przydziały częstotliwości oraz dane techniczne z sąsiadującymi krajami. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobrą praktykę używania anten kierunkowych i używanie minimalnej niezbędnej mocy.
To uzgodnienie dotyczy również eksperymentów z linkami w segmencie wszystkich emisji w zakresie częstotliwości 438,544 – 438,631 MHz (De Haan 1993).
 • (k) Kanały przeznaczone dla eksperymentów z nowymi technologiami transmisji (De Haan 1993).
 • (l) W Wielkiej Brytanii, w segmencie 438,419 – 438,581 dozwolone jest użycie przemienników głosowych o niskiej mocy (De Haan 1993).
 • (m) Eksperymenty z cyfrowymi, szerokopasmowymi emisjami mogą być przeprowadzana w paśmie 435 MHz w krajach gdzie dostępne jest pełne 10 MHz. Eksperymenty powinny być przeprowadzana w okolicach częstotliwości 434 MHz z użyciem poziomej polaryzacji i minimalnej niezbędnej mocy (Tel Aviv 1996).
 • (n) Dotyczy tylko w przypadku, gdy 144.800 MHz nie może być użyte (Davos 2005).
 • (o) Powszechne częstotliwości dla Simplex (FM) Internet Voice Gateway: 433,950, 433,9625, 433,975, 433,9875, 434,0125, 434,025, 434,0375, 434,050 MHz (Cavtat 2008).
 • (p) Wszystkie kanały przemienników mogą używać FM lub DV (Cavtat 2008).

PrzypisyEdytuj

 1. ON4AVJ: Bandplan UHF 1 Regionu IARU. [w:] www.iaru-r1.org [on-line]. 2020-03-18. [dostęp 2023-01-10]. (ang.).