W obronie narodowości

Wydanie poznańskie z 1900

W obronie narodowości – broszura autorstwa Róży Luksemburg, opublikowana w Poznaniu w końcu 1900 r., a zainspirowana nasilającym się antypolskim kursem reprezentowanym przez pruskie władze zaborcze (Kulturkampf).

Jakkolwiek autorka kwestionowała konieczność odzyskania przez Polskę niepodległości i uważała, że ziemie polskie z ekonomicznego punktu widzenia winny pozostać przy państwach zaborczych, to jednak opowiadała się za pełną autonomią rozwoju kulturalnego Polaków w obrębie tych państw. W broszurze wykazywała prawo Polaków do kultywowania swojego języka i kultury, jednocześnie uważając, że tworzenie antagonizmów w tym zakresie nie leży w interesie społeczeństwa niemieckiego, a jedynie jego kapitalistycznych elit, wykorzystujących nacjonalistyczne konflikty do swoich celów politycznych. Publikacja była intensywnie kolportowana w poznańskim środowisku proletariackim[1][2].

PrzypisyEdytuj

  1. Zygmunt Boras, Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 1971, s. 347.
  2. Twoje Wiadomości.

Linki zewnętrzneEdytuj