Wacław niemodliński

Wacław (ur. ok. 1345, zm. październik 1369) – książę niemodliński w latach 1362/5-1369 (współrządy z braćmi Bolesławem II i Henrykiem), od 1364 roku w wyniku podziału księstwa bytomskiego po wymarciu tamtejszej linii Piastów samodzielny książę gliwicki, lennik czeski.

Wacław niemodliński
Książę niemodliński
(współrządy z braćmi Bolesławem i Henrykiem)
Okres

od 1362/1365
do 1369

Poprzednik

Bolesław Pierworodny

Następca

Henryk I niemodliński

Dane biograficzne
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

ok. 1345

Data śmierci

październik 1369

Ojciec

Bolesław Pierworodny

Matka

Eufemia wrocławska

Małżeństwo

Eufemia bytomska

Wacław był drugim pod względem starszeństwa synem Bolesława Pierworodnego i Eufemii wrocławskiej. Podobnie jak o reszcie Piastów niemodlińskich o Wacławie wiemy niezwykle mało. Około 1364 w związku z wymarciem bytomskiej linii Piastów został księciem gliwickim do czego przyczynił się zawarty w bliżej nie wiadomym momencie ślub z księżniczką bytomską Eufemią (Ofką). Pomiędzy 1362 a 1365 rokiem do tytułu księcia gliwickiego Wacław w związku ze śmiercią ojca dołożył tytuł księcia niemodlińskiego. Początkowo władza była tylko czysto formalna, gdyż ster rządów w księstwie objął starszy brat Bolesław II. Dopiero kiedy w 1367 lub 1368 roku zmarł Bolesław II Wacław objął pełnię rządów. Niepodziewanie młody jeszcze książę zmarł w czerwcu 1369 roku. Z małżeństwa z Eufemią Wacław nie pozostawił potomstwa, a wdowa kilka lat później wyszła za mąż za Bolka III Ziębickiego. Po śmierci Wacława Gliwice zostały przejęte przez książąt oleśnickich, zaś Niemodlin odziedziczył młodszy brat Henryk.