Wartość dodana

Wartość dodana – przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi. Źródłem wartości dodanej jest praca.

W działalności gospodarczej jest to różnica między całkowitym przychodem ze sprzedaży a całkowitymi kosztami zasobów zewnętrznych zużytych do produkcji (surowców, energii i usług zewnętrznych związanych z daną produkcją). Stosunek zysku do przychodu to stopa zysku.

David Ricardo wskazał na podział wartości dodanej na płacę i zysk[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ekonomia klasyczna. W: Józef Nowicki: Ekonomia polityczna kapitalizmu. Warszawa: KiW, 1988. ISBN 83-05-11461-9.