Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Oświadczenie w sprawie funkcji CheckUsera

W związku z następującym fragmentem regulaminu CheckUsera:

W projektach, w których istnieje Komitet Arbitrażowy, którego skład został zaakceptowany przez Fundację Wikimedia, dostęp do tej usługi mogą mieć wyłącznie członkowie tego Komitetu.

członkowie Komitetu Arbitrażowego po dyskusji doszli przez konsensus do następujących uzgodnień:

Nie chcemy przejmować kontroli nad przyznawaniem uprawnień CheckUserów, ani przejmować uprawnień obecnych CheckUserów; wolimy, aby byli oni nadal wybierani przez społeczność na dotychczasowych zasadach. W związku z tym nie zamierzamy starać się o akceptację Komitetu przez Fundację Wikimedia – czy to samodzielnie, czy prosząc o to społeczność.

Podstawą takiej opinii Komitetu są następujące argumenty:

  • odbieranie społeczności prawa do nadawania statusu CheckUsera przez instytucję, która dopiero powstała i nie wiadomo, czy zostanie na dobre zaakceptowana przez społeczność nie wydaje się nam obecnie właściwe;
  • uważamy, że Komitet Arbitrażowy winien działać w składzie wybranym przez społeczność i w ramach nadanych przez społeczność obowiązków i uprawnień, niezależnie od akceptacji Fundacji bądź jej braku. Chcielibyśmy podkreślić, że Komitet jest kolejną (choć bardzo ważną!) instytucją wyłonioną przez polską społeczność i chcielibyśmy działać w ramach społeczności i możliwie w ramach obecnego porządku regulaminowo-zwyczajowego; w związku z tym nie chcemy (i nie mamy sami z siebie takiego mandatu) tak drastycznie ingerować w inne instytucje, takie jak CheckUserzy;
  • wyrażamy także wątpliwość, czy przejęcie pełni funkcji CheckUserów przez Komitet Arbitrażowy byłoby posunięciem praktycznym;
  • akceptacja Komitetu Arbitrażowego przez Fundację Wikimedia wymagałaby weryfikacji danych osobowych poszczególnych członków Komitetu w podobny sposób, jak zostało to wymuszone na osobach mających dotąd uprawnienia CheckUsera oraz osobach mających dostęp do OTRS - tymczasem zgoda na taką weryfikację nie była warunkiem kandydowania do Komitetu Arbitrażowego i nie powinna być wymagana od jego członków post factum;
  • decyzja o poddaniu się wybranych demokratycznie członków Komitetu aprobacie Fundacji byłaby zapewne decyzją wiążącą w przyszłości; nie wydaje nam się, by było to dziś niezbędne;
  • jedynym dotąd Komitetem Arbitrażowym, który poddał się procedurze zatwierdzenia przez Fundację, jest komitet działający na anglojęzycznej Wikipedii - pozostałe funkcjonują bez występowania o akceptację Fundacji - przykłady to m.in. niemiecka i czeska Wikipedia. Na tych Wikipediach CheckUserzy nadal wybierani są przez społeczność.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego,

Maire 15:35, 7 paź 2007 (CEST)