Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(1/2022) Thraen – Nadzik

Arbiter Szoltys otrzymał niniejszy wniosek złożony drogą e-mailową w związku z ograniczeniem wnioskodawcy prawa do edytowania przestrzeni nazw Wikipedia:. Wniosek w dokładnym brzmieniu znajduje się poniżej. Openbk (dyskusja) 10:10, 24 sty 2022 (CET)

Wniosek o arbitraż w sprawie Thraen – Nadzik

Witaj,

Prosiłem o mediację administratora blokującego, niestety miał czas mnie zablokować, nie miał czasu mi odpowiedzieć. W związku z tym. W dyskusji, jaka odbywa się w kawiarence, wykazałem, że administrator Leszek Jańczuk nie tylko dopuścił się nadużyć pozycji administratora, ale też redaktora. W dyskusji jaka się wywiązała wykazałem jego niegodne jako administratora zachowanie. W trakcie trwania dyskusji zostałem zablokowany przez świeżo upieczonego administratora Nadzika wg jego uznania. Moje apele o mediację pozostały bez odzewu. Ponieważ uważam za skandaliczne takie nadużycie uprawnień, to mimo jego krótkiego stażu wnioskuję o procedurę weryfikacji uprawnień.

Thraen.

PS. Ze względu na chroniczny brak czasu pozwolę sobie uzupełnić wniosek w dniu jutrzejszym. Thraen (dyskusja) 17:28, 26 sty 2022 (CET)

Uzupełniam.

Ponieważ jest już oczywiście po upływie blokady, na co zwracałem uwagę przy wyborach do KA, że nijak zasady KA nie przystają do bieżącej rzeczywistości, zdaję sobie sprawę, że obecny wniosek jest o czapkę gruszek, niemniej chciałbym go uzupełnić. Powodem mojego wniosku są działania administratora podjęte w tym wątku Kawiarenki. Podjęta dyskusja dotyczyła zdaniem niektórych wygłupu, którego dopuścił się doświadczony wikipedysta. Sam ten fakt nie wzbudził mojej uwagi, każdemu może się zdarzyć próba forsowania swojego interesu bądź nawet o co go nie posądzam, edytowanie po alkoholu. Moją uwagę zwróciła natomiast natychmiastowa reakcja administratora Nadzik, aby jak najszybciej zamieść temat pod dywan, mimo rozwijającej się dyskusji nie byłem w stanie do dziś zapoznać się z treścią kontrowersyjnego artykułu, bowiem nawet w dyskusji administrator usuwający nie zamieścił żadnej uwagi. Ponieważ edycje tego użytkownika obserwuję od dłuższego czasu, zwróciłem uwagę na wniosek jaki pojawił się jednocześnie a bezpośrednio zarzucający administratorowi nadużycie uprawnień i wręcz kolesiostwo. Naturalną więc koleją rzeczy był głos w dyskusji nawołujący do weryfikacji uprawnień Wikipedysty, z których ten Wikipedysta nie korzysta, a jeśli już korzysta to stoi to wbrew zasadom Wikipedii. (dysponuję odpowiednimi diffami, wskażę na wniosek,aby mi nie zarzucono znów zaogniania). jako były administrator, który odszedł w kontrowersyjnych okolicznościach, jedyną moją przewiną było użycie słowa pedalski, mimo moich zasług jako administratora (można to zweryfikować ilością działań administracyjnych, do dziś jestem w top 10 czynności, mimo krótkiego stażu) mierzę się z niespotykanym hejtem. Sprowokowany wskazałem wypowiedzi użytkownika, bo zarzucono mi kłamstwo, że tak uznanego użytkownika szkaluję. Na wniosek Komitetu oczywiście udostępnię diffy w kwestii wypowiedzi z jakimi się zmagam, ale członkowie są na tyle zaawansowanymi Wikipedystami, że bez problemu dotrą do nich. Zwróciłem też uwagę Wikipedyście, administratorowi, który mnie bezpośrednio zaatakował. Pozwolę sobie przytoczyć więc (jednorazowo) jego wypowiedź w dyskusji nad przyznawaniem uprawnień. Thraen spytał o powód odejścia z admin wer – powodem było zniesmaczenie redukcją kategorii do formy samosądu. Nie potrafię lepiej tego wytłumaczyć, ponad to co już napisałem. ptjackyll (zostaw wiadomość) 20:56, 20 lut 2019 (CET) Dlaczego uznajesz admin wer za wygodną tylko wtedy gdy jest to zbieżne z Twoimi zapatrywaniami? [Autocenzura]. — Paelius Ϡ 22:51, 23 lut 2019 (CET) Gdy dyskusja się rozwinęła, a ja podałem, że dysponuję kolejnymi kontrowersyjnymi wpisami podmiotu, zostałem zablokowany przez administratora, zamiatającego uprzednio temat pod dywan. Zasadniczo nie miałbym nic przeciw blokadzie, gdyby ją dokonał czynny administrator, niestety, tu pozwolę sobie przytoczyć znów statystyki zostałem bezpardonowo zaatakowany, przez świeżo upieczonego administratora, który w momencie przyznawania uprawnień był bardzo aktywny, a który obecnie nie tylko uprawnień używa do chronienia interesów kolegów, ale też, w momencie złożenia wniosku nie pofatygował się aby na ten wniosek odpowiedzieć. Przeprowadzę mediację wymaganą przez KA, bo jest wymogiem bezwzględnym, ale nie przeprowadzę jej na żadnym Discordzie, jak sugeruje to mój oponent, tam nie da się później wykazać co, kto i komu powiedział. jesteśmy na Wikipedii i tu pozostańmy. Thraen (dyskusja) 17:50, 29 sty 2022 (CET)

Wystosowałem wniosek Thraen (dyskusja) 18:20, 29 sty 2022 (CET)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił zawiesić rozpatrywanie wniosku, działając na podstawie punktu 15. Procedury rozpatrywania wniosków o arbitraż, w oczekiwaniu na wynik mediacji. Podjęta decyzja wynika z faktu wystosowania przez wnioskodawcę zaproszenia do udziału w postępowaniu pojednawczym oraz zgody administratora blokującego na uczestnictwo w tym procesie. W opinii arbitrów rzetelna i oparta na wzajemnym szacunku mediacja jest najskuteczniejszą metodą rozwiązywania sporów. Członkowie Komitetu Arbitrażowego zachęcają do zastosowania się do reguł opisanych na stronie Wikipedia:Mediacja. Arbitrzy pragną przypomnieć, że w przypadku wniosków stanowiących odwołanie od blokady niezbędne jest nawiązanie dialogu z administratorem nakładającym blokadę, a uznanie środków przedarbitrażowych za spełnione może nastąpić przy negatywnej odpowiedzi lub uchylaniu się od tego zobowiązania. Dalsza decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku zostanie podjęta na podstawie rezultatów przeprowadzonego postępowania pojednawczego. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 00:07, 28 sty 2022 (CET)

Decyzja o przyjęciu wniosku

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek. Spór powstał w związku z użyciem uprawnień administratorskich w celu zablokowania użytkownika. Korzystanie z tego najpoważniejszego pozostającego w dyspozycji administratorów mechanizmu powinno być stosowane tylko w ostateczności. Jednocześnie podjęcie tej akcji nie może budzić żadnych wątpliwości. Osoba zablokowana ma prawo złożyć odwołanie od nałożonej blokady.

Członkowie Komitetu Arbitrażowego zauważają, że wnioskodawca formalnie wystąpił z propozycją mediacji, choć trudno przyjąć, że było to działanie ukierunkowane na rozwiązanie konfliktu. Z kolei administrator blokujący odmówił udziału w postępowaniu pojednawczym, a zatem spełnione zostały minimalne wymagania mediacji przedarbitrażowej określone w Polityce arbitrażu.

Arbitrzy ubolewają nad poziomem dyskusji części członków naszej Społeczności, prezentowanym we wzajemnej korespondencji oraz w przestrzeniach przeznaczonych do wymiany opinii. Komitet po raz kolejny podkreśla, że mediacja pozostaje głównym sposobem zażegnywania sporów, dlatego członkowie KA z zawodem przyjęli informację o niepowodzeniu zainicjowania postępowania rozjemczego między stronami konfliktu.

Za przyjęciem wniosku głosowało ośmioro arbitrów. Żaden z arbitrów nie głosował za odrzuceniem wniosku i żaden nie wstrzymał się od głosu. Jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 00:39, 11 lut 2022 (CET)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Komitet Arbitrażowy przyjął wniosek do rozpatrzenia na podstawie Polityki arbitrażu, jako „spór powstały w związku z użyciem uprawnień administratorskich”. Bezpośrednią podstawą przyjęcia sprawy było zgłoszenie użytkownika Thraena, w którego przekonaniu nałożenie na jego konto blokady przez administratora Nadzika było niezgodne z zasadami Wikipedii. Ze względu na przedmiotowe powiązanie z wyżej wymienioną sprawą, Komitet postanowił również przyjrzeć się usunięciu przez Nadzika artykułu PijarowskiKraj w trybie ekspresowego kasowania.

Materiał dowodowy

20 stycznia o 09:40 na discordowym kanale Wikipedii Nadzik zwrócił uwagę na utworzony tego samego dnia przez Leszka Jańczuka artykuł PijarowskiKraj, stwierdzając, że może on kwalifikować się do zgłoszenia do Poczekalni. Odpowiedziało mu kilku wikipedystów. Pojawiły się głosy sugerujące, że artykuł to żart, jego autor mógł mieć problemy z bezstronną oceną sytuacji, a w konsekwencji hasło należałoby jak najszybciej usunąć z przestrzeni głównej. O godzinie 11:32 Msz2001 zgłosił wspomniany artykuł do Poczekalni. O 11:55 Ankry wstawił na stronę PijarowskiKraj szablon EK. O 12:01 Nadzik zamknął dyskusję w Poczekalni i usunął stronę PijarowskiKraj [1]. Do tego momentu w Poczekalni pojawiły się jedynie dwa głosy, oba zdecydowanie kwestionujące encyklopedyczność tematu, a także krytyczne wobec formy artykułu i jakości uźródłowienia. Uzasadnienie, które podał Nadzik zamykając dyskusję, to: Zamykam w trybie WP:EK, korzystając z tego narzędzia, żeby nie narobić bałaganu w archiwum Poczekalni.

Już po zgłoszeniu hasła PijarowskiKraj do Poczekalni, dyskusję na jego temat w Kawiarence (stolik Wikipedyści) rozpoczął Ankry, zdaniem którego hasło było przejawem humoru [2]. Nadzik wypowiedział się tam, wyjaśniając, że usunął hasło w trybie ekspresowego usunięcia: Artykuł usunąłem w trybie EK, kończąc też dyskusję w Poczekalni. Co do innych ewentualnych działań/pouczeń/sankcji, zostawiam sprawę jak jest. Zakładam dobrą wolę, że Leszek nie zauważył, że nie edytuje w swojej przestrzeni użytkownika [3]. Początkowo dyskusja w Kawiarence dotyczyła oceny artykułu pod kątem jego encyklopedyczności. Thraen dołączył do niej, domagając się weryfikacji uprawnień administratora, będącego autorem hasła: Może więc warto by się zastanowić nad umocowaniem tego administratora? Bo @Hoa binh podniósł w PdA kolejną rzecz, wręcz skandaliczną. Co powiecie na admin_ver? Dawno nie było [4]. Gdy Hoa binh odpowiedział, że trzeba poczekać na wyjaśnienia autora i nie ma potrzeby od razu odbierać mu uprawnień, Thraen w odpowiedzi dokonał ataku na niego: Hoa, ten Twój występ dziś jest jakby to ująć.. mało wiarygodny, coś jak Kukiz. Określiłbyś się w końcu, tak czy nie? [5], a następnie ataku skierowanego na Wikimedia: to by był precedens dla tych leśnych dziadków z Wikimedia, jak i na Komitet Arbitrażowy: Potrzebny nam ten marionetkowy KA w tej kwestii (bo nie było mediaqcji) czy może stewardzi się wypowiedzą? [6]. Po chwili powtórzył swoje żądania kierowane pod adresem autora hasła i Komitetu Arbitrażowego: wołam @Leszek_Jańczuk do wzięcia udziału w dyskusji. Rozumiem, że to jest wystarczające wezwanie do mediacji. Co na to KA? [7].

W dyskusji w Kawiarence Gżdacz zapytał Nadzika o to, czemu usunął artykuł, i to w trybie EK [8], na co ten nie odpowiedział, pomimo że został przywołany za pomocą wzmiankowania. W dyskusji zabrali także głos m.in. doświadczeni administratorzy i byli arbitrzy: Mpn, który zwrócił uwagę na niemiły poziom dyskusji oraz wyjaśnił, że KA rozpatruje jedynie sprawy zgłoszone do niego [9], oraz Adamt, który wypowiedział się: Artykuł bardziej na dyskusję w DNU się nadawał a nie do Kawiarenki. Dyskusja o KA dla autora to jak walenie armatą w komara i wyraził swoje wątpliwości na temat skasowania artykułu w trybie EK [10] (do czego Nadzik również się nie odniósł). Thraen skupił się wtedy na kwestii weryfikacji uprawnień administratora, dokonując sugestii, że nawet gdyby do niej doszło wybronicie go towarzysze bez problemu [11]. Przy tej okazji skierował wpis przeciw mającemu inne zdanie niż on ptjackyllowi: Absolutnie rozumiem Twoją awersję do zabierania głosu w tych kwestiach, w końcu jakbym ja uciekł jak niepyszny z tej kategorii siedziałbym jak mysz pod miotłą [12].

Następnie głos w Kawiarence zabrał autor hasła PijarowskiKraj, Leszek Jańczuk, który wyraził chęć rezygnacji z uprawnień administratorskich w przypadku gdyby opowiedziało się za tym kilkanaście osób [13]. Kiedy Gżdacz wypowiedział się przeciw rezygnacji, Thraen zwrócił się do niego: Gżdaczu, zwolnij trochę, dałeś się ponieść demagogii Leszka i wystartowałeś przed orkiestrę. Po pierwsze dalej nie wyjaśniła się sprawą kolesiowskiego przyznawania uprawnień […] [14], a następnie zasugerował, że uprawnienia administratora powinien stracić również Mpn: Rozumiem, że jest to Twój przyjaciel ale takim deprecjonowaniem moich wpisów wiele nie ugrasz, a może wręcz pogorszysz. Może i wobec Ciebie należałoby się zastanowić nad tą procedurą, skoro tak bezkompromisowo atakujesz kogoś, kto w końcu zwrócił uwagę? [15]. W odpowiedzi Mpn zarzucił mu kłamstwo [16], a także stwierdził: Szedłeś w zaparte wtedy, przez co straciłeś uprawnienia, i idziesz w zaparte tutaj [17]. Następnie Thraen z uzasadnieniem bo mnie kapkę wkurzyliście zaczął cytować wpisy Leszka Jańczuka sprzed wielu lat [18] i przywołał hasło Zbigniew Jańczuk napisane w 2013 roku przez Leszka Jańczuka [19].

23 stycznia na liście mailingowej administratorów pojawił się wątek, w którym poruszono sprawę zachowania Thraena w Kawiarence i oceniano je pod kątem kwalifikowania się jego wypowiedzi do blokady ze względu na trolling i zaognianie sytuacji. Blokadę z takim uzasadnieniem nałożył Nadzik o 22:41, blokada dotyczyła przestrzeni nazw: Wikipedia, czas blokady: 1 dzień. Na stronie dyskusji Thraena uzasadnił ponadto blokadę: Na okres 24 godzin zablokowałem Ci możliwość edytowania przestrzeni Wikipedia. Mam nadzieję, że wykorzystasz ten czas na ochłonięcie oraz przemyślenie swojego zachowania, a gdy do nas wrócisz, to zrobisz to ze zmienionym sposobem wypowiedzi [20]. Zaraz po nałożeniu blokady Thraen zapytał Nadzika o to, kogo ten wybiera do mediacji [21], byle szybko [22] i nie czekając na odpowiedź, po kilku minutach zwrócił się do arbitra Szoltysa z prośbą o złożenie w jego imieniu wniosku do KA [23]. Wniosek uzupełnił w dniu 29 stycznia o szereg zarzutów dotyczących różnych osób.

Komitet Arbitrażowy postanowił zawiesić rozpatrywanie wniosku, licząc na to, że odbędzie się mediacja między stronami, ponieważ Nadzik wyraził początkowo na nią zgodę [24]. Thraen poprosił o nią Adamta [25], który jednak nie zgodził się na zostanie mediatorem, argumentując to: Hej Dziękuję za zaufanie ale jestem zmuszony odmówić podjęcia się mediacji. Powodem nie jest wbrew temu co sądzisz, jakieś uprzedzenia do Twojej osoby bo osobiście ich nie mam, ale wręcz przeciwnie, wielkie wątpliwości wobec działań Nadzika w sprawie przedwczesnego usunięcia artykułu. Wyraziłem swoje wątpliwości w dyskusji w kawiarence co do tego. Blokada Ciebie za zbyt ostrą polemikę uważam za słuszną. W mojej ocenie nie byłbym bezstronny w tym sporze a to mogło by wypatrzyć lub wręcz przeszkodzić w znalezieniu konsensusu [26]. Jeszcze zanim Adamt odpowiedział Thraen napisał do Nadzika: Witaj. prośba do Ciebie o wybranie mediatora, nie angażowanie osób postronnych, mediację przeprowadźmy za pomocą mechanizmów Wikipedii. Discord do nich nie należy, równie dobrze możemy dać sobie po gębie, na co jestem otwarty. Proponuję Adamta, bo jest pierwszy na liście mediatorów [27]. Ze względu na tę wypowiedź Piastu nałożył na niego blokadę na okres 3 dni (uzasadnienie: czas na przemyślenie podejścia do wikietykiety) i podał dodatkowe wyjaśnienie w dyskusji Thraena: Hej. Zablokowałem Ci możliwość edycji Wikipedii w związku z sugestią otwartości na fizyczne sposoby rozwiązywania sporu, o którego rozwiązanie sam prosiłeś, a którą to otwartość zadeklarowałeś. Przemyśl, czy na pewno tego typu deklaracje są zgodne z duchem wikietykiety – w mojej ocenie nawet obok niej nie leżały, i nie zamierzam takich wpisów tolerować. Przykro mi, że musiało do tego dojść, ale nie widzę innej drogi, jeśli mam brać pod uwagę ochronę projektu, w tym innych jego uczestników [28]. Nadzik w korespondencji z KA stwierdził, że nie wyraża już zgody na mediację ze względu na groźby skierowane pod jego adresem.

Ocena działań administratora Nadzika

Usunięcie artykułu PijarowskiKraj w trybie ekspresowego kasowania

Administrator Nadzik zamknął w trybie ekspresowego kasowania dyskusję w Poczekalni pół godziny od jej otwarcia. Regulamin Poczekalni stwierdza, że każda zgłoszona strona powinna pozostać w Poczekalni przez minimum 24 godziny, a wśród wyjątków od reguły wymienia sytuację, gdy brak encyklopedyczności nie wzbudza wątpliwości. W mailu przesłanym Komitetowi Nadzik stwierdził, że właśnie taka okoliczność zaszła w sprawie artykułu PijarowskiKraj, a utworzenie tej strony w przestrzeni głównej przez Leszka Jańczuka Nadzik wziął za żart lub pomyłkę. Komitet Arbitrażowy pragnie jednak zauważyć, że rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności przedterminowego usunięcia artykułu znajdującego się w Poczekalni wymaga uwzględnienia wytycznych ekspresowego kasowania. Żadnej spośród przesłanek wymienionych w szczegółowych zasadach usuwania stron nie daje się zastosować do artykułu PijarowskiKraj. W szczególności artykuł nie był niebudzącym wątpliwości żartem czy hoaxem. Posiadał przypisy pozwalające zweryfikować podstawowe informacje w nim zawarte. Zawierał opisy mogące się wydawać laikowi komiczne lub dziwne, ale nie będące czymś niezwykłym dla artykułów, znajdujących się w kategorii Dzieła sztuki współczesnej. Ewentualne mankamenty nie przekreślały możliwości poprawy hasła np. w brudnopisie.

Komitet Arbitrażowy nie kwestionuje tego, że wobec braku wykazania istotności i zauważalnego oddziaływania istniały solidne przesłanki do uznania artykułu Leszka Jańczuka za nieencyklopedyczny. Jednak w świetle zasad ekspresowego kasowania nie jest to okoliczność sama w sobie wystarczająca do samodzielnego, natychmiastowego usunięcia strony przez administratora. Należy pamiętać, że administratorzy posiadają dodatkowe uprawnienia jedynie w ramach zasad, co nakłada na nich szczególny obowiązek przestrzegania procedur. Z tego względu Nadzik (tak jak każdy inny wikipedysta), nawet pomimo braku głosów za pozostawieniem artykułu, powinien był odczekać co najmniej 24 godziny, aby móc zamknąć tę dyskusję w Poczekalni.

Arbitrzy z przykrością odnotowali, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy Nadzik przedwcześnie usunął artykuł znajdujący się w Poczekalni: [29]. Wówczas dyskusja została wznowiona przez innego administratora. Pragną też zwrócić uwagę na uzasadnienie „ekowania” hasła PijarowskiKraj, które Nadzik umieścił w Poczekalni: Zamykam w trybie WP:EK, korzystając z tego narzędzia, żeby nie narobić bałaganu w archiwum Poczekalni. Taki opis nic nie wyjaśnia i jest niewłaściwy z punktu widzenia zapisów Regulaminu Poczekalni: każda decyzja dotycząca losu strony musi być uargumentowana.

Blokada nałożona na Thraena

Blokady nie są nakładane w celu karania niewłaściwie zachowującego się użytkownika, ale w celu ochrony Projektu przed skutkami jego działań. W ocenie Komitetu liczne edycje wnioskodawcy nie miały charakteru merytorycznych głosów w dyskusji, ale prowadziły do zaognienia dyskusji, stąd nałożona blokada była uzasadniona w celu przywrócenia dyskusji w Kawiarence merytorycznego charakteru. Zgodnie z czwartym filarem: Uczestnictwo w tworzeniu artykułów to również szacunek wobec innych autorów Wikipedii, kulturalne zachowywanie się, unikanie osobistych ataków i nieuzasadnionych uogólnień, zachowywanie spokoju, a zasady blokowania pozwalają na blokowanie z powodu łamania wikietykiety i dopuszczania się ataków osobistych.

Do wypowiedzi Thraena w Kawiarence niezgodnych z wikietykietą lub będących atakiem osobistym arbitrzy zaliczyli wpisy takie jak: ten Twój występ dziś jest jakby to ująć.. mało wiarygodny, coś jak Kukiz [30], to by był precedens dla tych leśnych dziadków z Wikimedia. Potrzebny nam ten marionetkowy KA w tej kwestii [31], wybronicie go towarzysze bez problemu [32], jakbym ja uciekł jak niepyszny z tej kategorii siedziałbym jak mysz pod miotłą [33], dałeś się ponieść demagogii Leszka i wystartowałeś przed orkiestrę. Po pierwsze dalej nie wyjaśniła się sprawą kolesiowskiego przyznawania uprawnień [34].

Z tego względu arbitrzy uważają blokadę nałożoną przez Nadzika za zasadną. Można się natomiast zastanawiać, czy należało blokować w tej sytuacji jedynie możliwość edycji przestrzeni Wikipedia, czy też może właściwym było rozszerzyć blokadę także na inne przestrzenie nazw.

Ocena działań Thraena

Thraen był już wcześniej blokowany z powodu ataków osobistych: w 2017 i 2020 roku. W przypadku tej drugiej blokady arbitrzy stwierdzili, że uzasadnienie głosu przez Thraena mogło być interpretowane jako noszące znamiona zachowania wykraczającego poza normę współżycia wikipedystów, a w związku z tym mogło być obiektem działań administracyjnych (chodziło o tę edycję).

Arbitrzy przyjrzeli się zachowaniu Thraena, jakie miało miejsce już po blokadzie nałożonej przez Nadzika. Uważają, że nie zachował chłodnego nastawienia potrzebnego do wyjaśnienia różnicy zdań między nim a Nadzikiem w sprawie zasadności blokady. Złożył wniosek do KA, nawet nie czekając na odpowiedź Nadzika (czy ten się zgodzi na mediację), przy czym we wniosku odnosił się do jego rzekomo krótkiego stażu i pisał o świeżo upieczonym administratorze. Arbitrzy w tym miejscu stanowczo podkreślają, że wszyscy administratorzy mają takie same prawa, niezależnie od tego jak długi mają staż na Wikipedii, jak wiele edycji dokonali, czy też jak długo posiadają uprawnienia administratora. Zarzuty we wniosku, jakoby Nadzik obecnie nie tylko uprawnień używał do chronienia interesów kolegów, ale też, w momencie złożenia wniosku nie pofatygował się aby na ten wniosek odpowiedzieć arbitrzy uznają za niepotwierdzony niczym atak osobisty, przy czym przypominają, że strona nie ma obowiązku odpowiadać na wniosek złożony do KA. We wniosku znalazły się też wpisy szkalujące innych wikipedystów, które arbitrzy uznają za wprowadzające złą atmosferę. Rolą Komitetu nie jest badanie pobocznych wątków, niezwiązanych z rozpatrywaną sprawą, ale Komitet wskazuje, że jest to kolejny już przykład edycji niezgodnej z przytaczanym wyżej czwartym filarem. Arbitrzy pragną także wyrazić ubolewanie, że Thraen, będący kiedyś aktywnym administratorem znanym z wielu udanych edycji admińskich, po tym jak stracił te uprawnienia, zamieszcza wpisy obrażające innych wikipedystów.

Szczególnie naganna była edycja Thraena sugerująca możliwość rozwiązania konfliktu poprzez użycie przemocy, gdy Thraen zaproponował Nadzikowi: równie dobrze możemy dać sobie po gębie, na co jestem otwarty [35]. Tego typu sugestie są poważnym złamaniem wikietykiety, a także czwartego filaru. Blokada nałożona przez administratora Piastu była w tej sytuacji nieodzowna.

Podsumowanie

Motywem przewodnim niniejszej sprawy stała się kwestia granic form wypowiedzi dopuszczalnych w dyskusjach na forum Wikipedii. Nie bez przyczyny w poczet jej filarów zaliczono przestrzeganie internetowej etykiety. Kształt artykułów, ale też kwestie techniczne i personalne, winny być rozstrzygane w drodze kulturalnej, merytorycznej dyskusji. W przeciwnym razie dyskusja staje się kontrproduktywna i zmierza na manowce. Pamiętliwość, brak chłodnego nastawienia czy zakładania dobrej woli drugiej strony zmieniają wymianę myśli w wymianę ciosów, w nakręcającą się spiralę złośliwości. To odbija się na atmosferze wewnątrz Projektu i może zniechęcać do angażowania się ludzi bardziej wrażliwych, a równie wartościowych pod względem tego, co mogą zaoferować Wikipedii. Dlatego ważne jest, aby administratorzy nie bali się upominać i interweniować, gdy widzą, że działania jakiegoś użytkownika mają na celu prowokowanie czy wyczerpują znamiona trollingu. Wypowiadający się użytkownicy muszą z kolei wykazywać się wyczuciem i zwracać uwagę na to, jak ich własne słowa mogą być odbierane przez innych. Przykładowo w przedmiotowej sprawie wnioskodawca zapewne uważał, że skierowana do Nadzika propozycja dania sobie po gębie to tylko żartobliwy wtręt. Jednak biorąc pod uwagę, że chwilę wcześniej wytknął mu małe doświadczenie i oskarżył o chronienie interesów kolegów, ta wypowiedź mogła zostać odebrania przez adresata jako groźba.

Środki

Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet postanawia:

  • wobec administratora Nadzika:
  1. udzielić upomnienia z powodu łamania regulaminu Poczekalni;
  2. na okres roku od daty ogłoszenia niniejszego werdyktu zakazać rozliczania dyskusji toczących się w Poczekalni przed upłynięciem 7 dni od zapoczątkowania dyskusji (zakaz dotyczy jedynie Nadzika, inni wikipedyści rozliczający dyskusje mają prawo nadal rozliczać je wcześniej, zgodnie z zapisami regulaminu Poczekalni), a w przypadku złamania tego zakazu Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia blokady na tego użytkownika na okres nie krótszy niż 7 dni;
  • wobec użytkownika Thraena:
  1. udzielić upomnienia z powodu edycji niezgodnych z czwartym filarem, będących atakami osobistymi, niezgodnych z wikietykietą i wprowadzających złą atmosferę;
  2. na okres dwóch lat od daty ogłoszenia niniejszego werdyktu Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia blokady na tego użytkownika na okres nie krótszy niż 30 dni w przypadku każdej kolejnej edycji będącej atakiem osobistym; sytuacje niejednoznaczne powinny być konsultowane na liście mailingowej administratorów;
  • wobec administratora Piastu:
  1. udzielić pochwały za szybką reakcję w postaci blokady nałożonej na Thraena, co miało na celu zapobieżenie eskalacji sporu.

Za przyjęciem werdyktu głosowało ośmioro arbitrów. Żaden z arbitrów nie głosował za odrzuceniem werdyktu i żaden nie wstrzymał się od głosu. Jeden arbiter nie wziął udziału w głosowaniu. W imieniu Komitetu, Openbk (dyskusja) 13:37, 24 lut 2022 (CET)