Wikipedia:Schemat opisu gatunków ptaków

(nazwa)
(nazwa łacińska)
<<odkrywca, rok>>
UWAGA! Nawias lub jego brak przy nazwisku zoologa ma znaczenie
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ptaki
Podgromada Neornithes
Nadrząd ...eognatyczne
Rząd (rząd)
Podrząd (podrząd)
Rodzina (rodzina)
Podrodzina (podrodzina)
Rodzaj (rodzaj)
Gatunek (gatunek)
Podgatunki

(podgatunek1)
(podgatunek2)

Kategoria zagrożenia (CKGZ)
Status iucn3.1 LC pl.svg

Wersja 2.00

UWAGA: Poniższe punkty służą ujednoliceniu opisów gatunków ptaków ułatwiając tak porównania między gatunkami. Wykorzystaj je przy rozbudowie lub tworzeniu haseł o gatunkach ptaków jako przyrząd pomocniczy do wpisania wiadomości, które posiadasz. Pamiętaj o podaniu źródeł Twoich informacji[1]. Jeśli czegoś nie wiesz – USUŃ PUNKT – nie zostawiaj nie wypełnionego miejsca.

W opisie ptaka we wstępie słowo mały/średni/duży ma ściśle określone znaczenie: Rozmiary ptaków:

 • duży (jeden z warunków):
  • długość ciała pow. 50 cm
  • rozpiętość skrzydeł pow. 100 cm
  • masa ciała pow. 1000 g
 • średni (jeden z warunków):
  • długość ciała pow. 20 cm
  • rozpiętość skrzydeł pow. 50 cm
  • masa ciała pow. 100 g
 • mały (spełnia wszystkie trzy):
  • długość ciała poniżej lub 20 cm
  • rozpiętość skrzydeł poniżej lub 50 cm
  • masa ciała poniżej lub 100 g

Nazwa polska gatunku (Nazwa naukowa) – gatunek <<małego, średniego, dużego>> ptaka <<brodzącego, nielotnego, wodnego, drapieżnego itp.>> z rodziny ...... Zamieszkuje <<kontynent, wyspa, cały świat>>. <<Osiadły./Wędrowny (przeloty np. III-V i IX-XI)>>. W Polsce <<obserwowany sporadycznie, bardzo nieliczny, średnio liczny, bardzo liczny, pospolity itp..>> ptak <<lęgowy, przelotny, zimujący>>, występuje w <<region, cały kraj>>.

SystematykaEdytuj

(Historia odkrycia, systematyzacji, muzealne miejsce opisanego egzemplarza, kwestie sporne w systematyce)
<<opisany po raz pierwszy przez...>>

(Wykopaliska, historia ewolucji rodzaju/rodziny gatunku, jeśli gatunek jest jedynym przedstawicielem rodzaju/rodziny)

(Obecna klasyfikacja i stosunek do sąsiednich taksonów, itd.)
<<obecnie według klasyfikacji...>>

(Krótka wymiana nazw podgatunków – więcej informacji o nich można umieścić w tekście oraz schematycznie w sekcji "Podgatunki" w formie tabeli)

Etymologia nazwy naukowej (ewentualnie polskiej):

CharakterystykaEdytuj

<!!!-- opis podgatunku nominatywnego; jeżeli jako główny opisujemy podgatunek inny niż nominatywny, należy to wyraźnie zaznaczyć!!!-->

MorfologiaEdytuj

Wygląd zewnętrzny: << np. Wyraźny dymorfizm płciowy. / Obie płci ubarwione jednakowo, ale samica nieco większa od samca. / Upierzenie samca/samicy w szacie godowej: … w szacie spoczynkowej: … Oczy … Nogi … Dziób … Upierzenie młodych: … Młode osiągają dorosłe upierzenie w wieku…>>

Rozmiary: <<długość ciała, rozpiętość skrzydeł itp. – ok. ... cm>>

Masa ciała: <<ok. …. g>>

Pierzenie: <<dorosłe pierzą się od... do..., młode również/dodatkowo jeszcze w.../tylko w... itp.>>

WystępowanieEdytuj

<!!!-- opis podgatunku nominatywnego; jeżeli jako główny opisujemy podgatunek inny niż nominatywny, należy to wyraźnie zaznaczyć!!!-->

ŚrodowiskoEdytuj

<<Habitat, np. lasy liściaste i mieszane, osiedla ludzkie lub ich sąsiedztwo, przeważnie w rejonach z rozległymi dolinami rzecznymi i wilgotnymi łąkami>>

Zasięg występowaniaEdytuj

<<np. wyspy M. Śródziemnego, obszary polarne, jedyne stanowiska lęgowe w województwie, w regionie...>>

<<zasięg występowania podczas wędrówek, np. przelotny w Polsce, w lecie w tundrze, zimę spędza w płd. Afryce>>

PożywienieEdytuj

<<np. owady, nasiona, pączki drzew, gryzonie, ryby>>

<<sposób zdobywania pożywienia, np. nurkuje, zbiera owady z ziemi/łapie w locie, poluje z zasiadki, kruszy muszle ślimaków uderzając nimi o kamienie>>

Tryb życia i zachowanieEdytuj

<<(dzienny/nocny, samotniczy/stadny) tryb życia, pory największej aktywności, miejsca gdzie przebywa najczęściej, sposób lotu, reakcja na zagrożenie, dystans ucieczki>>

<<rodzaje zachowań w cyklu życiowym poza okresem godowym i lęgowym, np. wspólne ataki na drapieżników, zimowe odwiedzanie karmników, itp.>>

<<inteligencja, np. wykorzystywanie przyrządów do pozyskiwania pokarmu, w polowaniach>>

<<zachowanie komfortowe, np.suszenie skrzydeł, kąpiele w piasku>>

<<zachowanie podczas wędrówek, zgrupowania, w jakim czasie, tylko młode osobniki, samce..., itd.>>

Długość życia: <<Na podstawie obrączkowanych osobników na wolności; na podstawie ptaków trzymanych w niewoli>>

GłosEdytuj

<<głos kontaktowy: …, ostrzegawczy: …, śpiew: … ; gdzie i kiedy się odzywa>>

RozródEdytuj

Okres godowyEdytuj

Toki: << toki, zaloty, śpiew, tańce godowe; tworzenie par; obrona terytorium >>

Habitat: <<Miejsca wybierane dla gniazd>>

Gniazdo: <<wygląd, budowa; np. na drzewie zbudowane z gałęzi; gniazduje w koloniach itp.>>

Okres lęgowyEdytuj

Jaja: << ilość w lęgu, kolor, kształt, wymiary >>

Wysiadywanie: << od którego jaja, kto wysiaduje – samica/samiec/oboje rodzice, czas wysiadywania w dniach >>

<<okres lęgów (miesiąc kalendarzowy), liczba lęgów w roku; np. W ciągu roku wyprowadza dwa lęgi – w kwietniu i w czerwcu.>>

Pisklęta: << wygląd po wykluciu – puch, kolor; karmienie (które z rodziców karmi, czym), opuszczenie gniazda (po ilu dniach), osiągnięcie samodzielności przez pisklęta (po ilu dniach) >>

<<Zachowanie przy karmieniu>>

<<Opuszczenie gniazda>>

Status, zagrożenie i ochronaEdytuj

W przypadku gatunku wymarłego, w tym miejscu jest miejsce na opisanie przyczyn i ewentualnych skutków wymarcia.

<!!!-- podgatunku nominatywnego; jeżeli sytuacja innych podgatunków i populacji wygląda inaczej, należy to opisać!!!-->

<< liczebność populacji, śmiertelność>>

<<czy gatunek jest zagrożony, kategoria zagrożenia wg Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych i ewentualnie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, jakie są zagrożenia (np. z tych) (en)>>

<<czy gatunek jest objęty ochroną gatunkową (ścisłą, częściową), jakie działania chroniące/restytuujące/reintrodukujące gatunek są podejmowane>>

<<czy gatunek jest objęty postanowieniami jakichkolwiek konwencji, np.: Konwencją o Handlu Zagrożonymi Gatunkami dzikiej Fauny i Flory (CITES).>>

Możliwości obserwacjiEdytuj

<<jak rozpoznać i odróżnić od innych podobnych ptaków>>

<<gdzie można napotkać, punkty obserwacyjne?>>

<<jak się zachować jako obserwator? Etyka obserwacji>>

PodgatunkiEdytuj

(Jeśli nie rozróżnia się podgatunków – sekcja zbędna)

W przypadku występowania podgatunków, skrótowo w formie tabeli opis podgatunków – nazwa systematyczna, autor opisu, ich zasięg występowania, różnice w wyglądzie w stosunku do podgatunku nominatywnego, inne cechy odróżniające, grafiki.

Przykładowo:

Wyróżniane podgatunki
T. m. muraria
(Linnaeus, 1766)
Podgatunek nominatywny. Europa i Azja Mniejsza po północno-zachodni Iran.
T. m. nepalensis
(Bonaparte, 1850)
Azja Środkowa od wschodniego Iranu, występuje w nieco wyższych partiach górskich jak T. m. muraria.
Ubarwienie upierzenia jest ciemniejsze, z dodatkiem koloru ochry na głowie. Białe plamy na pokrywach są większe.

HodowlaEdytuj

(Sekcja zbędna, jeśli gatunek nie jest hodowlanym)

Historia hodowli: <<od kiedy hodowane, kiedy zanotowano pierwsze lęgi w niewoli, gdzie>>

Mutacje: <<jeśli istnieją to ich opis>>

Podstawowe wymagania: <<klatka czy woliera, wymiary, odstęp prętów, temperatura, wilgotność, specjalne wymagania>>

Pożywienie: <<wymagania żywieniowe danego gatunku w niewoli>>

Lęgi: <<patrz opis lęgów w naturze>>

Dodatkowe informacje, ciekawostki: <<Informacje z ogrodów zoologicznych>>

Znaczenie w kulturze człowiekaEdytuj

<<występowanie w mitologii, sztuce, literaturze>>

<<wykorzystanie przez człowieka, np. sokolnictwo>>

<<Zwierzę łowne>>

<<Zwierzę domowe>>

Dokumenty audiowizualneEdytuj

<<Zapis głosu>> <<filmy>>

Zobacz teżEdytuj

ptaki Polski

PrzypisyEdytuj

 1. Najlepiej w przypisach używając szablonów: Szablon:Cytuj książkę, Szablon:Cytuj pismo oraz Szablon:Cytuj stronę.

<< Przypisy do stron ITIS i IUCN tworzone są automatycznie na podstawie odpowiednich parametrów infoboksu: TSN= i IUCN id= >>

BibliografiaEdytuj

<<Lista podstawowych źródeł, na podstawie których opracowano hasło>>

<<Najlepiej używając jednego z szablonów: Szablon:Cytuj książkę>>

Linki zewnętrzneEdytuj

<<odnośniki do stron poświęconych gatunkowi, z uzupełniającymi zdjęciami, szerszymi opracowaniami>>