Otwórz menu główne

Zalążek artykułu (zwany też stubem, od terminu angielskiego) – artykuł w Wikipedii zawierający jedynie podstawową definicję (lub ogólnie bardzo mało informacji) na dany temat, kiedyś oznaczany specjalnym komunikatem (umieszczanym pod nim).

Spis treści

Poprawne zalążki artykułuEdytuj

Aby dany artykuł mógł istnieć jako zalążek i by nie został usunięty, powinien posiadać poprawnie napisaną definicję oraz odpowiednią bibliografię, na bazie której został napisany. Nie może jednak być definicją przepisaną z innej encyklopedii, słownika czy jakiegokolwiek opracowania.

Przykład poprawnie napisanego zalążka (na podstawie artykułu Trzęsak, który faktycznie nie jest zalążkiem):

Trzęsak (Tremella Pers.) – rodzaj grzybów z rodziny trzęsakowatych (Tremellaceae) o miękkawo-galaretowatej konsystencji. Porasta drewno, w szczególności opadłe gałęzie.

Bibliografia

Mikrozalążki (substuby)Edytuj

Niektóre artykuły zalążkowe są bardzo krótkie (mikrozalążki, subzalążki, substuby) i są usuwane. Przykłady:

Trzęsak (Tremella Pers.) – rodzaj grzybów.

G 88 – niemiecki niszczyciel.

Zalążki a rubryka Czy wiesz …Edytuj

Na stronie głównej Wikipedii w rubryce Czy wiesz … prezentowane są dopracowane artykuły liczące minimum 2000 znaków i posiadające źródła. Takie artykuły – jako propozycje wikipedystów – są sprawdzone pod kątem zaleceń edycyjnych przez innych użytkowników. Do tej rubryki trafiają artykuły nowo utworzone (nie starsze niż 10 dni) oraz te, które właśnie z zalążków zostały znacznie rozbudowane (często są wówczas napisane od nowa).

Przykład zamieszczonego w czywieszu rozwiniętego zalążka, który nie wyczerpuje tematu (utworzony z artykułu chemia jądrowa):

Chemia jądrowa – dział chemii poświęcony badaniom własności oraz przemian chemicznych i jądrowych nuklidów. Tematyka chemii jądrowej nie jest ściśle zdefiniowana; obejmuje budowę i trwałość jąder atomowych, ich przemiany naturalne (na Ziemi, w gwiazdach i w przestrzeni kosmicznej) i sztuczne, syntezę nowych pierwiastków, syntezę, rozdział i wpływ izotopów na przebieg reakcji chemicznych, radiometrię, zagadnienia związane z energetyką jądrową oraz innymi zastosowaniami nuklidów promieniotwórczych (np. radioterapię, georadiochemię i radiogeologię).

Wydzielonymi działami chemii jądrowej są radiochemia i chemia radiacyjna.

Zobacz też

Bibliografia

  • Encyklopedia Techniki – chemia, WNT, Warszawa 1965
  • Jerzy Sobkowski: Chemia jądrowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, seria: Biblioteka Chemii Tom 5. ISBN 83-01-02060-1.
  • Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk: Chemia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2006. ISBN 83-7350-080-4.

Rozwijanie zalążków (destubizacja)Edytuj

Artykuły powinny być rozwijane. Aby dany temat rozwinąć, należy mieć odpowiednie źródła wiedzy. Pomocne w tym może być przeszukanie własnej biblioteczki lub strony Wikipedia:Biblioteka. Można również skorzystać ze wsparcia Wikigrantów lub The Wikipedia Library.

Do wyszukania zalążków artykułów z interesującej dziedziny można użyć narzędzia CatScan2.

Warto też przeczytać wskazówki Jak napisać doskonały artykuł, bo być może zalążek, który będzie rozwijany we współpracy z innymi wikipedystami, zostanie doprowadzony do lepszej formy i wówczas po jakimś czasie znajdzie się na stronie głównej Wikipedii jako artykuł wyróżniony.

Oznaczanie zalążkówEdytuj

Do września 2008 artykuły zalążkowe były oznakowane szablonem {{stub}}. Istniał wówczas projekt sortowania stubów według tematu. Później zmieniono wygląd szablonu, rezygnując ze stubów tematycznych. Następnie szablon {{stub}} decyzją społeczności został ukryty dla czytelników, a wikiprojekt sortowania stubów tematycznych zawieszony. Na przełomie 2010 i 2011 roku odwołanie do szablonu zostało usunięte ze wszystkich artykułów, a sam szablon został skasowany. Nadal istnieje szablon {{sekcja stub}}, oznaczający zalążek sekcji.