Otwórz menu główne

Wilhelm I z Nysy (zm. 8 listopada 1282 r.) – polski duchowny katolicki, biskup lubuski.

Przed objęciem diecezji lubuskiej był kanonikiem wrocławskim. Biskupstwo lubuskie objął przed 7 marca 1252 r., dzięki staraniom arcybiskupa magdeburskiego. Mimo tendencji do podtrzymywania związków z metropolią gnieźnieńską, za jego rządów nasiliły się dążenia metropolity magdeburskiego do podporządkowania sobie diecezji lubuskiej.

Wilhelm z Nysy uzyskał zatwierdzenie papieskie jurysdykcji kościelnej biskupów lubuskich na Rusi w 1257 r. Przeniósł rezydencję biskupią z Lubusza do Górzycy w 1276 r.

BibliografiaEdytuj

  • Ks. Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła katolickiego w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Instytut Wydawniczy "Pax", wyd. 2, Warszawa 2000.