Wilhelm I z Nysy

biskup katolicki

Wilhelm I z Nysy (ur. pierwsza dekada XIII w., zm. 28 września 1273) – polski duchowny katolicki, biskup lubuski.

Wilhelm I z Nysy
Data śmierci

28 września 1273

Biskup lubuski
Okres sprawowania

przed 7 marca 1252–28 września 1273

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Sakra biskupia

przed 7 marca 1252

Pochodzenie. Rodzina Edytuj

Pochodził najpewniej z rodu Jaksiców, z rycerskiej rodziny spokrewnionej z kasztelanem opolskim Zbrosławem ze Śmicza o spornym statusie majątkowym (od niskiego po możne) i miejscu rozsiedlenia (Nysa (Opolszczyzna), Górny Śląsk)[1]. Był najpewniej synem rycerza biskupiego komesa Mateusza (względnie Macieja), a dowodnie bratem późniejszego podczaszego biskupa wrocławskiego Tomasza I Śmiła, urodzonym w pierwszej dekadzie XIII wieku, być może bratem Immy (alternatywnie był nim Wilhelm II), pozostającym w związkach rodzinnych z dwoma kolejnymi biskupami wrocławskimi (jako krewny Tomasza II i powinowaty Tomasza I)[2].

Kanonik wrocławski Edytuj

Jako kanonik wrocławskiej kapituły katedralnej poświadczony w latach 1223–1250, jako magister – od 1248 (studia odbył zapewne w latach 1239/1240–1248, najprawdopodobniej w Paryżu, a nie w Bolonii), wcześniej (lata 1235–1236) dowodnie przebywał w najbliższym otoczeniu biskupa Tomasza I[3]. Błędnie identyfikowany z Wilhelmem, kandydatem na biskupstwo ołumunieckie po jego opróżnieniu w 1240, a związki kanonika wrocławskiego z Nysą (z której się w pewnym okresie pisał) wiązały się najpewniej z jego działalnością administracyjną w tamtejszych dobrach (jako prawdopodobnie prokurator biskupi), choć możliwe jest także określenie odziedziczone po ojcu, natomiast na pewno nie był tamtejszym plebanem[4]. Jako kanonik wrocławski znany z dziesięciu dokumentów (w tym pięciu pochodzących z lat 1248–1250, z których dwa były dyplomami księcia wrocławskiego Henryka III Białego), m.in. 27 września 1248 był wystawcą dokumentu dla miechowskich bożogrobców nadających im nabyte jeszcze przez jego ojca (już po śmierci tegoż) 6 łanów w Kolnowicach[5]. Prócz powyższych dóbr Wilhelm posiadał też (do 1253) tytułem lenna biskupiego (odziedziczonego po ojcu) dobra i dochody w Domaszkowicach, Kubicach i Wierzbięcicach, jak i nadnyskie leśne łany w liczbie 12[6].

Biskup lubuski Edytuj

Biskupstwo lubuskie objął przed 7 marca 1252, dzięki staraniom arcybiskupa magdeburskiego. Mimo tendencji do podtrzymywania związków z metropolią gnieźnieńską, za jego rządów nasiliły się dążenia metropolity magdeburskiego do podporządkowania sobie diecezji lubuskiej. Wilhelm z Nysy uzyskał zatwierdzenie papieskie jurysdykcji kościelnej biskupów lubuskich na Rusi w 1257. Przeniósł rezydencję biskupią z Lubusza do Górzycy w 1276.

Przypisy Edytuj

  1. M. Golemski, Dwaj biskupi lubuscy Wilhelm I (1251–1273) i Wilhelm II (przed 18 lutego 1274–1282) i ich pontyfikaty, [w:] Pio moti affectu in ecclesia lubucensis, M. Golemski, B. Grabowska (red.), Ośno Lubuskie – Gorzów Wielkopolski 2019, s. 75; J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180–1320, Kraków – Bydgoszcz 2003, s. 240: miejsce pochodzenia: Opolskie; J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego Wilhelma I z Nysy (1252-1273), „Roczniki Historyczne”, 68, 2002, s. 86–88.
  2. M. Golemski, Dwaj biskupi lubuscy..., s. 75; J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej..., s. 240–241 (przyp. 131); J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego..., s. 85–87
  3. M. Golemski, Dwaj biskupi lubuscy..., s. 75–76; J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej..., s. 241 oraz przyp. 132 i 133; J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego..., s. 89–90.
  4. M. Golemski, Dwaj biskupi lubuscy..., s. 76; J. Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej..., s. 241 (przyp. 133); J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego..., s. 89–90.
  5. M. Golemski, Dwaj biskupi lubuscy..., s. 76; J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego..., s. 88.
  6. J. Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego..., s. 88: błędnie Damaszkowice.

Bibliografia Edytuj

  • Marek Golemski, Dwaj biskupi lubuscy Wilhelm I (1251–1273) i Wilhelm II (przed 18 lutego 1274–1282) i ich pontyfikaty, [w:] Pio moti affectu in ecclesia lubucensis, Marek Golemski, Bożena Grabowska (red.), Ośno Lubuskie – Gorzów Wielkopolski: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła – Sonar, 2019 (Colloquia Lubuskie. Seria Nova, nr II (VII)), s. 75–86.
  • Jacek Maciejewski, Episkopat polski doby dzielnicowej 1180–1320, Kraków – Bydgoszcz: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana – Akademia Bydgoska, 2003.
  • Jacek Maciejewski, Pochodzenie i kariera biskupa lubuskiego Wilhelma I z Nysy (1252-1273), „Roczniki Historyczne”, 68, 2002, s. 85–95.
  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła katolickiego w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Instytut Wydawniczy "Pax", wyd. 2, Warszawa 2000.