Wilhelm I z Nysy

Wilhelm I z Nysy (zm. 8 listopada 1282) – polski duchowny katolicki, biskup lubuski.

Wilhelm I z Nysy
Data śmierci 8 listopada 1282
biskup lubuski
Okres sprawowania 1252 – 1282
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Sakra biskupia przed 7 marca 1252

Pochodził z rycerskiej rodziny ojciec i brat związani byli służbą na dworze biskupa wrocławskiego. Podstawą ich egzystencji materialnej były przede wszystkim ziemie otrzymane w lenno od tegoż hierarchy. Przed objęciem diecezji lubuskiej był od 1223 kanonikiem wrocławskim. Biskupstwo lubuskie objął przed 7 marca 1252, dzięki staraniom arcybiskupa magdeburskiego. Mimo tendencji do podtrzymywania związków z metropolią gnieźnieńską, za jego rządów nasiliły się dążenia metropolity magdeburskiego do podporządkowania sobie diecezji lubuskiej.

Wilhelm z Nysy uzyskał zatwierdzenie papieskie jurysdykcji kościelnej biskupów lubuskich na Rusi w 1257. Przeniósł rezydencję biskupią z Lubusza do Górzycy w 1276.

BibliografiaEdytuj