Otwórz menu główne

Wilner Tog (od 1937 r., wydawany pod tytułem Undzer Tog) – wileński dziennik w języku jidysz ukazujący się od 1919 do 1939 r.

Wilner Tog
Częstotliwość dziennik
Państwo  Polska
Redaktor naczelny Zelman Rajzen

Dyrektorem gazety i jej głównym ideologiem w okresie jej istnienia był znany propagator języka jidysz Zalman Rajzen. Finansowo wspierał ją filantrop Borys Kleckin. Gazeta stanowiła forum dla różnych opcji politycznych, jak pisał Henri Minczeles – dziennik :

wspierały wszystkiego organizacje jidyszowe, a także Bund, Poalej Syjon-Lewicy, fołkiści skupieni wokół Cemecha Szabadai, sporadycznie, komuniści

.

Gazeta borykała się z cenzurą, na co wpływ miała osoba Zalmana Rajzera, który otwarcie przeciwstawiał się przejawom polskiego antysemityzmu, jak i publikowane w niej artykuły polityczne i lewicowy charakter, czego efektem były konfiskaty nakładów lub zawieszanie dziennika przez władze.

Na łamach gazety swoje wiersze publikowali poeci Abraham Suckewer i Michael Astur.

BibliografiaEdytuj