Witold Nowodworski

Witold Nowodworski (ur. 1907 w Nieżynie, zm. 3 września 1978 w Lublinie) – polski historyk, bibliotekarz, wicedyrektor Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

ŻyciorysEdytuj

Był synem historyka Witolda Nowodworskiego, docenta Uniwersytetu w Petersburgu. Ukończył Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, następnie historię na Uniwersytecie Wileńskim pod kierunkiem Stanisława Kościałkowskiego (mgr w 1932 - Lata uniwersyteckie Joachima Lelewela 1804-1808[1]). Po studiach pracował do sierpnia 1939 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie. W okresie okupacji był zaangażowany w wileńską AK. Następnie został wcielony do Wojska Polskiego. Był ranny w bitwie o Kołobrzeg. W 1945 roku podjął pracę w Instytucie Bałtyckim w Bydgoszczy, w charakterze bibliotekarza. W latach 1948-1949 był kustoszem w Państwowym Instytucie Książki w Łodzi. Od października 1949 roku do przejścia na emeryturę w 1973 był pracownikiem Biblioteki KUL. Doktorat zrobił w 1960 na UŁ (Bibliograficznych ksiąg dwoje Joachima Lelewela). W latach 1949-1950 pełnił obowiązki dyrektora Biblioteki KUL. Przyczynił się do powstania i rozwoju Oddziału Informacji Naukowej i Bibliograficznej oraz kierował Oddziałem Prac Naukowych i Dydaktycznych. W latach 1971-1976 był wicedyrektorem tej placówki. Jego zainteresowania naukowe dotyczyły teorii bibliografii[2].

Jego wnuczką jest Agnieszka Kijewska, profesor KUL, historyk filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Szkolnictwo bibliotekarskie i księgarskie, Łódź: Państwowy Instytut Książki 1949.
 • "Bibliograficznych ksiąg dwoje" Joachima Lelewela. Studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1959.
 • Katalog czasopism lubelskich, oprac. Halina Wolska, przy współudziale zespołu red. Marii Gawareckiej, Zofii Jasińskiej, Witolda Nowodworskiego, Lublin: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 1974.
 • Katalog obcojęzycznych czasopism i wydawnictw zbiorowych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. z. 1-4, A-Ż. cz. 1, Uzupełnienia do tytułów opublikowanych A-N. cz. 2, Uzupełnienia do tytułów opublikowanych O-Ż, sporządził zespół pracowników Oddziału Czasopism pod red. Witolda Nowodworskiego, Lublin: TN KUL, 1968-1978.

PrzypisyEdytuj

 1. Bogumił Zwolski, Wykaz tematów prac doktorskich oraz prac magisterskich i nauczycielskich w zakresie historii, przyjętych w latach 1923-1933 przez komisję Egzaminacyjną Wydz. Humanistycznego U.S.B. [w:] Księga pamiątkowa Koła Historyków Słuchaczy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1923-1933, Wilno: Zrzeszenie Kół Naukowych 1933, s. 372
 2. Michał Kozłowski, Nauczyciel i wychowawca. O uczniach Stanisława Kościałkowskiego [w:] Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony, red. Małgorzata Dąbrowska, Warszawa–Łódź IPN 2016, s. 130-179 [1].

BibliografiaEdytuj

 • Agnieszka Kijewska, Nowodworski Witold [w:] Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga Pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, red. L. Piechnik, K. Puchowski, Kraków 1996, s. 378.
 • Tadeusz Madała, Bibliografia prac Witolda Nowodworskiego, syna, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 40 (1979), s. 170-177.
 • Bohdan Królikowski, Witold Nowodworski (1907-1978), "Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS" 38/39 (1990/1991), s. 109-114.
 • Bohdan Królikowski, Wspomnienie o Witoldzie Nowodworskim, „Summarum” 1979, nr 8.
 • Michał Kozłowski, Nauczyciel i wychowawca. O uczniach Stanisława Kościałkowskiego [w:] Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony, red. Małgorzata Dąbrowska, Warszawa–Łódź IPN 2016, s. 130-179 [2].

Linki zewnętrzneEdytuj