Wodnica (okrętownictwo)

Wodnica (linia wodna) – teoretyczna krzywa wyznaczona poprzez przecięcie zewnętrznej powierzchni kadłuba jednostki pływającej płaszczyzną wodnicy konstrukcyjnej. Jest elementem rysunku teoretycznego statku wykreślanego przez konstruktora (szkutnika) na etapie projektowania kadłuba. W rzucie bocznym jest linią prostą. W uproszczeniu, jest to krzywa wyznaczona na kadłubie przez poziom spokojnej wody, przy określonym stopniu załadowania jednostki pływającej. Wodnica jest symetryczna względem płaszczyzny symetrii kadłuba.

Wodnica konstrukcyjna widoczna na kadłubie tankowca jako linia rozgraniczenia malowania części nadwodnej i podwodnej
Schematycznie przedstawiona konstrukcyjna linia wodna (u góry) powstająca przez przecięcie kadłuba powierzchnią konstrukcyjnej linii wodnej oraz rzut poziomy kadłuba (u dołu) z zaznaczonymi wodnicami oraz konstrukcyjną linią wodną (czerwony kolor).

Rozróżnia się wodnice:

  • ładunkową – linia wodna zgodna z powierzchnią wody przy załadowanym statku handlowym.
  • bezładunkowa – linia wodna zgodna z powierzchnią wody statku bez ładunku.
  • konstrukcyjna – linia odpowiadająca przewidywanemu typowemu zanurzeniu jednostki, dzieląca jednostkę umownie na część podwodną i nawodną. Wyliczona jest dla okrętu w pełni uzbrojonego ze wszystkimi zapasami paliwa, prowiantu itp.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Jerzy W. Dziewulski: Wiadomości o jachtach żaglowych. Warszawa: Alma-Press, 2008, s. 73–76. ISBN 978-83-7020-358-0.
  • Czesław Marchaj: Teoria żeglowania: aerodynamika żagla. Warszawa: Alma-Press, 2009, s. 65–67. ISBN 978-83-7020-269-9.