Wojciech Szafrański

polski prawnik

Wojciech Szafrański (ur. 21 listopada 1974) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert rynku sztuki, historyk prawa, specjalizujący się w zagadnieniach prawno-ekonomicznych obrotu dziełami sztuki, prawie ochrony dziedzictwa kultury oraz kodyfikacji prawa w XVIII w., wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim[1]. Członek Rady Uczelni Akademii Sztuki w Szczecinie (2021-2024)[2]. Członek Polskiego Komitetu ds. UNESCO[3].

Wojciech Szafrański
Data i miejsce urodzenia

21 listopada 1974
Poznań

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: obrót dziełami sztuki, prawo ochrony dziedzictwa kultury, historia prawa
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorat

2003 – nauki prawne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2019 – nauki prawne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauczyciel akademicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji

Stanowisko

profesor UAM

Okres zatrudn.

od 2004 r.

Odznaczenia
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Komandoria Missio Reconciliationis

Missio Reconciliationis

ŻyciorysEdytuj

W 1998 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchacz Szkoły Praw Człowieka – Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 2003 otrzymał stopień doktorski na podstawie rozprawy pt. Kodeks Stanisława Augusta. Studium historyczno-prawne[4]. W 2019 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia[4]. W 2012 ukończył studia MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą[5]. Od 2019 r. profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Prawa i Administracji[6]. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Szkole Skarbowości.

Ekspert muzeów i innych instytucji kultury oraz podmiotów działających na rynku sztuki w zakresie obrotu dziełami sztuki. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ocen i wycen zabytków ruchomych[7]. Biegły ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki/zabytków. Współpracuje z instytucjami państwowymi w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw przeciwko dziedzictwu, w szczególności fałszerstw, kradzieży dzieł sztuki oraz patologii na rynku sztuki a także ocen i wycen dzieł sztuki[8]. W latach 2014–2018 członek Zespołów Sterujących w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz Narodowe kolekcje sztuki współczesnej (jako doradca ds. rynku sztuki)[9]. Członek Komisji Nabytków: Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu[1] oraz Rady Programowej Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku[10]. Członek TEAM UNESCO Chair on Cultural Property Law[11]. Komentator spraw z zakresu rynku dzieł sztuki w audycji OFF Czarek[12] w TOK FM.

Autor i redaktor 15 książek i ponad 70 publikacji naukowych z zakresu rynku sztuki, prawa ochrony dziedzictwa oraz historii prawa. Z-ca redaktora naczelnego Santander Art and Culture Law Review[13].

W 2004 otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską[14]. W 2018 został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”[15], w 2019 r. Komandorią Missio Reconciliationis.

Opracował pierwotną wersję testu VoH (Value of Heritage)[16].

Wybrane publikacjeEdytuj

Z zakresu rynku sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kultury:

 • Sposoby czy metody? Aspekty podmiotowe i przedmiotowe wycen dzieł sztuki w Polsce (wespół z D. Wilkiem), „Santander Art and Culture Law Review” 2017 nr 1.
 • Wyzysk (art. 388 Kodeksu cywilnego) w polskim prawie prywatnym a obrót dziełami sztuki (wespół z J. Andrzejewskim), „Santader Art and Culture Law Review” 2016, nr 1.
 • Legal Issues in Cultural Heritage Management. A Polish Perspective, (wespół z A. Jagielską-Burduk), Peter Lang 2016.
 • Nowe zjawiska w obrębie przestępczości na rynku sztuki w Polsce [w:] Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie, red. M. Trzciński, O. Jakubowski, Wrocław 2016.
 • Mity i patologie obrotu dziełami sztuki, „Santander Art and Culture Law Review” 2015, nr 1.
 • Ochrona dziedzictwa kulturalnego a rynek sztuki Zagrożenia, korzyści, perspektywy [w:] Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna, red. W. Pływaczewski, B. Gadecki,  Warszawa 2015.
 • Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury (wespół z A. Jagielską-Burduk i Ł. Gawłem), Gdańsk 2015.
 • Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne t. 1–3 (red. wespół z A. Jagielską-Burduk), Poznań 2012–2014.
 • Handel dziełami sztuki w Polsce a gry rynkowe – zarys problematyki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.
 • Regulaminy aukcyjne na polskim rynku sztuki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.
 • Wirtualna Galeria im. Mielżyńskich. Historia-Idea-Prawo,  (wespół z A. Jagielską-Burduk, M. A. Górską), Poznań 2013.
 • Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. 1–3, (red.) Poznań 2007–2009.

Z zakresu historii prawa:

 • Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów Oświecenia, Poznań 2016.
 • The Intertemporal Problems in Law, red. J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
 • The Intertemporal Problems – Polish Legal Perspective, red. J. Mikołajewicz, W. Szafrański, A. Godek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
 • Reformy rolne w Polsce międzywojennej i powojennej. Prawo-realizacja-skutki-problemy reprywatyzacyjne, (red. wespół z E. Borkowską=Bagieńską) Poznań 2008.
 • Projekt ad codicem iudiciarium Wojciecha Prus Olszowskiego, Poznań 2008.
 • Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007
 • Prace prawnicze Hugona Kołłątaja, Poznań 2005

Z zakresu historii nauki i nauczania:

 • Utopijny Uniwersytet, Poznań 2013
 • Stanisław Nowakowski. Przez trzy kontynenty, Poznań 2005.
 • Witalis Ludwiczak — prawnik z olimpijskim paszportem, Poznań 2004

PrzypisyEdytuj

 1. a b Wojciech Szafrański, prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański – Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego [dostęp 2020-12-30] (pol.).
 2. Nowa Rada Uczelni wybrana! | akademia sztuki, akademiasztuki.eu [dostęp 2020-12-30] [zarchiwizowane z adresu 2020-12-30].
 3. Polski Komitet ds Unesco: Skład Polskiego Komitetu ds UNESCO, www.unesco.pl [dostęp 2023-02-28] (ang.).
 4. a b Dr hab. Wojciech Szafrański, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-03-12].
 5. MBA Zarządzanie szkołą Wyższą UAM/UEP – Nasi absolwenci, mba.amu.edu.pl [dostęp 2019-03-12].
 6. Wydział Prawa i Administracji – prof. UAM dr hab. Wojciech Szafrański, prawo.amu.edu.pl [dostęp 2020-01-27].
 7. MKiDN – Rzeczoznawcy MKiDN w dziedzinie opieki nad zabytkami [dostęp 2019-03-12] (pol.).
 8. Portal UAM – dr Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji, pracownik.amu.edu.pl [dostęp 2019-03-12].
 9. MKiDN – Finansowanie i mecenat [dostęp 2019-03-12] (pol.).
 10. ZF2 Skeleton Application, www.bip.bialystok.pl [dostęp 2019-03-12].
 11. UNESCO Chair on Cultural Property Law TEAM – Polish members, UNESCO Chair on Cultural Property Law [dostęp 2019-03-12].
 12. dr Wojciech Szafrański – Podcasty Radia TOK FM, TOK FM [dostęp 2019-03-12] (pol.).
 13. Yellowteam.pl, Santander Art and Culture Law Review, www.ejournals.eu [dostęp 2019-03-12] (pol.).
 14. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną – Nagrody Premiera – BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bip.kprm.gov.pl [dostęp 2019-03-12] [zarchiwizowane z adresu 2013-07-08].
 15. Za nami Gala „Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich w Polsce”, nid.pl, 23 listopada 2018 [dostęp 2019-06-06] [zarchiwizowane z adresu 2019-06-06].
 16. W. Szafrański, Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę z perspektywy kategorii wieku i wartości – ochrona dziedzictwa kulturowego a rynek sztuki w Polsce, Santander Art and Culture Law Review 1/2019 (5): 69-96.