Wojska zmechanizowane

Wojska zmechanizowane – jeden z głównych rodzajów wojsk lądowych wykorzystujący współdziałające ze sobą wozy bojowe i piechotę zmotoryzowaną.

Wojska zmechanizowane
Znak taktyczny

Charakterystyka edytuj

Charakteryzują się taką samą manewrowością, jak wojska pancerne, ale mniejszą ochroną i siłą ognia. Piechota zmotoryzowana wyposażona w bojowe wozy piechoty może towarzyszyć czołgom w ataku, ale ich dowódcy muszą rozważnie określić, kiedy i gdzie piechota może się spieszyć, aby wykonać zadanie. W czasie ataku piechota może działać w ugrupowaniu mieszanym. W obronie piechota działa jako punkt centralny dla manewrujących wojsk pancernych. Ponadto oddziały (pododdziały) zmechanizowane wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane mogą być użyte do prowadzenia ognia obserwowanego i wsparcia działań opóźniających w kombinowanym ugrupowaniu bojowym.

Jednostki zmechanizowane i jednostki pancerne powinny działać jako zgrupowania, w celu zwiększenia możliwości oddziaływania na przeciwnika w różnorodnym terenie. Wojska pancerne i zmechanizowane mogą prowadzić standardowe działania bojowe w celu niszczenia przeciwnika we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk. Z wojsk pancernych i zmechanizowanych można zawczasu lub doraźnie tworzyć zgrupowania ciężkie lub lekkie. Zgrupowania te mogą być użyte w zależności od specyfiki postawionego zadania i środowiska. Ich zadania taktyczne mogą obejmować ponadto: ubezpieczenie, rozpoznanie, ogień przeciwpancerny w celu wsparcia działań jednostek nieopancerzonych.

Wojska zmechanizowane w Polsce edytuj

W Siłach Zbrojnych RP w 2007 roku występowały trzy dywizje zmechanizowane, w skład których wchodziło łącznie siedem brygad zmechanizowanych, a ponadto jedna brygada zmechanizowana wchodzi w skład dywizji pancernej. Ponadto w każdej brygadzie pancernej występowały po jednym batalionie zmechanizowanym. Głównym wozem bojowym pododdziałów zmechanizowanych WP były BWP-1.

Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych - Dzień Czołgisty obchodzone jest 17 czerwca[1].

Po raz pierwszy Dzień Czołgisty obchodzony był w dniach 18-20 czerwca 2009 w Żaganiu, w związku z 90-leciem polskiej broni pancernej.

Dywizje i brygady zmechanizowane WP:

Symbolika wojsk zmechanizowanych w Polsce

Przypisy edytuj

  1. Zarządzenie Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. MON Nr 12, poz, 124). Decyzja weszła w życie z dniem ogłoszenia, czyli w dniu 6 lipca 2009, a więc obchody Święta Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych-Dnia Czołgisty w Żaganiu nie miały podstawy prawnej. Zarządzenie Nr 22/MON nie wyjaśnia, dlaczego święto ma być obchodzone właśnie 17 czerwca. Z informacji na oficjalnej stronie internetowej MON wynika, że chodzi o rocznicę powrotu do Polski 1 Pułku Czołgów Armii Polskiej w 1919 roku.

Bibliografia edytuj