Wróblowice (Kraków)

Wróblowice – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy X Swoszowice, położony na terenie Pogórza Wielickiego. Wróblowice to osiedle luksusowych willi oraz domków jednorodzinnych.

HistoriaEdytuj

 
Kościół Przemienienia Pańskiego w Wróblowicach
 • 1381 r. — w zachowanej do dziś kronice Wróblowic wymieniono wieś Vroblouicz, której nazwa pochodzi zapewne od nazwy osobowej Wrobel
 • 1389 r. — właścicielem wsi Wróblouicz jest Samborius
 • 1400-1404 r. — kolejnym właścicielem wsi Wrobluicze (Wroblouice) jest Wawrzyniec Nosek
 • 1416-1420 r. — wieś jest własnością Jana, Mikołaja i Franciszka Nosków
 • 1421 r. — dziedzice wsi Wroblowice Mikołaj Nosek i jego żona Helena sprzedają część tejże wsi Jakuszowi, dziedzicowi z Zielenic (Zalecic)
 • 1423 r. — Frącko (Franczko), właściciel części Wroblowice sprzedają ją swym braciom Janowi i Mikołajowi (przypuszczalnie to te same osoby, które występują w danych z roku 1416-1420)
 • 1424 r. — Jan i Mikołaj, zapewne Nosek – są nadal współwłaścicielami Wroblowic. Niewątpliwie mają oni tutaj swoją siedzibę.
 • 1427 r. — Mikołaj i Jan, bracia z Brzezia darowują część swej wsi Wroblowice (kupioną od Mikołaja, Jana, Franciszka Nosków) klasztorowi św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie
 • 1470-1480 r. — Wroblowycze (Wroblowicze) w parafii św. Jakuba na Kazimierzu są własnością klasztoru św. Katarzyny, ofiarowaną zakonowi przez Zbigniewa z Brzezia, marszałka koronnego . We wsi jest folwark.
 • 1490 r. — wieś Vroblowycze w parafii Rybie Wielkie, w powiecie szczyżyckim
 • 1529 r. — w dokumencie występuje inna wersja nazwy wsi Wroblyowicze
 • 1564 r. — kolejna wersja nazwy wsi: Wroblowicze
 • 1570 r. — wieś Wroblowicze jest nadal własnością klasztoru św. Katarzyny
 • 1581 r. — Wroblowicze ponownie w parafii św. Jakuba, powiat bez zmian
 • 1629-1680 r. — nadal nie zmieniają się: właściciel – klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny, parafia i powiat
 • po 1772 r. (1784 r. ? ) — zachowana mapa wsi Wróblowice ukazuje zabudowania dworskie w środku wsi, na północ od drogi do Rajska. Od zachodu znajdują się cztery stawy, od wschodu dwa, między nimi leży folwark zapewne z dworem i ogrodami. Zabudowania gospodarcze i przypuszczalnie dwór zgrupowane są przy podwórzu w środku założenia oraz w jego północnej części, dokąd prowadzi droga gospodarcza, biegnąca alej do lasu na północy wsi. środkową i północną część folwarku oddziela teren zielony.
 • 1847 r. — plan katastralny przedstawia założenie dworskie w tym samym miejscu, co w wieku XVIII. Nadal jest droga gospodarcza, prowadząca na północ, ale od wsi biegną dwie drogi: od zachodu (wzdłuż stawów) oraz od południowego wschodu. Z dużego stawu od wschodu pozostał niewielki zbiornik. Zbudowano budynek mieszkalny dla służby. Północno-wschodnia część założenia to teraz teren kościoła i plebanii. Właścicielem dworu i przyległych terenów jest Włodek
 • 1850 r. — właścicielem wsi jest Teodor hr. Lanckoroński, potem dobra kupuje Jakub Leśniak, właściciel Sidziny
 • 1888-1889 r. — budowa murowanego kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w miejscu poprzedniego kościoła – dzwonnica z XVIII wieku
 • po 1889 r. — mapa twierdz austriackich ukazuje folwark – jest dwór
 • przed 1895 r. — właścicielem posiadłości tabularnej, liczącej 196 morgów jest syn Jakuba – Teodor Leśniak. We wsi jest 85 domów
 • przed 1939 r. — dziedzicem dworu jest Tadeusz Leśniak, który sprzedaje dobra po kawałku
 • 1962 r. — istniała prywatna linia autobusowa Cyrankiewicza, łącząca Swoszowice z Krakowem
 • 1973 r. — Wróblowice zostają przyłączone do Krakowa

SzkolnictwoEdytuj

Początki szkolnictwa publicznego we Wróblowicach związane są z decyzją Rady Szkolnej Krajowej o wydzieleniu za szkoły w Swoszowicach z dniem 1 września 1904 roku osobnej, jednoklasowej szkoły ludowej we Wróblowicach. Pierwszym nauczycielem tej placówki była Helena Wiśniowska pracującą do roku 1910, później zatrudniono Helenę Senowską. W ciągu minionego stulecia istnienia szkoły można doszukać się nazwisk 14 kierowników bądź dyrektorów. Obecnie w placówce pracuje 59 nauczycieli, którzy nauczają ok. 700 uczniów.

Obiekty sakralneEdytuj

 
Cmentarz wojenny nr 383

Stan obecnyEdytuj

W Wróblowicach znajdują się m.ni.:

 • zabytkowy dworek
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35: Szkoła Podstawowa nr 135 i Gimnazjum nr 26
 • Osiedlowy Dom Kultury
 • biblioteki
 • przedszkole
 • boisko sportowe klubu piłkarskiego Wróblowianka
 • sklepy przemysłowe i spożywcze

Linki zewnętrzneEdytuj