Wybory parlamentarne na Białorusi w 2004 roku

wybory

Wybory parlamentarne na Białorusi w 2004 roku – niedemokratyczne wybory, które odbyły się 17 października 2004 roku. Wszystkie mandaty zdobyli zwolennicy Aleksandra Łukaszenki. W wyborach wystartowała antyłukaszenkowska, socjalistyczna koalicja „5+”. W jej skład wchodziły m.in. Zjednoczona Partia Obywatelska, Białoruski Front Ludowy, Partia Komunistów Białoruska, Partia Pracy (zdelegalizowana decyzją Sądu Najwyższego w sierpniu 2004 r. m.in. za „nieprawidłowe informacje o swym adresie”) i Białoruska Partia „Zieloni”, Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Hramada). Kandydaci opozycji byli bici i aresztowani przez KGB. Oprócz wyborów parlamentarnych odbyło się także referendum konstytucyjne które znosiło ograniczenie ilości kadencji prezydenta. Skutkiem wyborów parlamentarnych w 2004 roku były masowe aresztowania opozycjonistów między innymi Mikałaja Statkiewicza.

Party Liczba Deputowanych
Nominowani kandydaci Liczba wybranych posłów
Liberalno-Demokratyczna Partia 38 1
Zjednoczona Partia Obywatelska 37 0
Partia BNF 30 0
Komunistyczna Partia Białorusi 8 8
Białoruska Partia Lewicy „Sprawiedliwy Świat” 30 0
Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Hramada) - -
Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości 0 0
Białoruska Partia Patriotyczna 0 0
Białoruska Partia Zieloni 0 0
Konserwatywno-Chrześcijańska Partia – BNF 0 0
Party „Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada» 11 0
Socjaldemokratyczna Partia Zgody Ludowej 4 0
Partii Republikańskiej 3 0
Białoruska Partia Agrarna 3 3
Białoruska Partia Socjalno-Sportowa 0 0
Partia Wolności i Postępu 0 0
Białoruska Chrześcijańska Demokracja Party 0 0
Białoruska Partia Robotników 0 0
Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Ludowa Hramada) 28 0