Wydawnictwo Werset – polskie wydawnictwo założone w 1997 roku[1], publikujące rozprawy habilitacyjne, monografie oraz prace zbiorowe będące pokłosiem konferencji naukowych.

Wydawnictwo Werset
Skrót

Werset

Adres

ul. I. Radziszewskiego 8/216,
20-031 Lublin

Data założenia

1997

Dyrektor

Mirosław Pieńkowski

Prefiks wydawcy (ISBN): 978-83-63527
Strona internetowa

Wydawnictwo specjalizuje się w publikacjach naukowych z takich dziedzin jak: historia, politologia, regionalistyka, językoznawstwo, dydaktyka języków obcych, psychologia i pedagogika, ale w jego ofercie znajdują się także pozycje biograficzne, literatura wspomnieniowa, beletrystka i poezja.

Wydawnictwa ciągłe i serie wydawnicze

edytuj
  • Biblioteka Polsko-Iberyjska (od 2002 r.) – seria wydawana we współpracy z Katedrą Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL[2]
  • Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie (od 2007 r.) – materiały z cyklicznych sesji naukowych organizowanych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Tom V został nagrodzony Wawrzynem Pawła Konrada 2013[3]
  • Z Dziejów Jastkowa i Okolic (od 2012 r.)
  • 12/15 (od 2011 r.)
  • Quêtes littéraires (od 2011 r.) – czasopismo naukowe wydawane we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II[4]

Wybrani autorzy

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Wydawnictwo - Werset [online], werset.pl [dostęp 2018-12-13] (pol.).
  2. KUL - Wydział Nauk Humanistycznych - Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego [online], www.kul.pl [dostęp 2018-12-13] (pol.).
  3. Wawrzyn Pawła Konrada 2013 - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce [online], www.muzeumzamoyskich.pl [dostęp 2018-12-13].
  4. Quêtes littéraires [online], czasopisma.kul.pl [dostęp 2018-12-13] (ang.).