Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

wydział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (WGGiOŚ) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w budynku głównym (A-0) AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Ilustracja
siedziba wydziału
Data założenia

1946

Państwo

 Polska

Adres

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Pawilon A-0

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

Położenie na mapie Krakowa
Mapa konturowa Krakowa, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska”
Położenie na mapie województwa małopolskiego
Mapa konturowa województwa małopolskiego, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska”
Ziemia50°03′55,66″N 19°55′10,96″E/50,065460 19,919710
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Już od powołania Akademii Górniczo-Hutniczej w 1919 na jej jedynym ówcześnie wydziale górniczym istniały katedry: Katedra Geologii, Katedra Mineralogii i Petrografii oraz Katedra Geologii Stosowanej. W 1946 w wyniku reorganizacji uczelni po II wojnie światowej powstał pierwszy, typowo geologiczny wydział AGH - Wydział Geologiczno-Mierniczy.

W 1951 po wydzieleniu ze struktur jednostki Wydziału Geodezji Górniczej zmienione nazwę na Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy.

W 1967 nastąpiło odłączenie kilku katedr, które wspólnie z częścią Wydziału Górniczego utworzyły Wydział Wiertniczo-Naftowy.

Rok 1968 przyniósł reorganizację wydziału. Katedry, na które dotychczas się dzielił, zastąpiono instytutami. Do instytutów tych należały:

 • Międzyresortowy Instytut Geofizyki
 • Instytut Geologii i Surowców Mineralnych
 • Instytut Surowców Energetycznych
 • Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

W latach siedemdziesiątych powstało Muzeum Geologiczne.

Struktura oparta na instytutach została zmieniona w 1992. Z czterech wyżej wymienionych instytutów powstało dziesięć katedr i zakładów. W tym samym roku wydział przyjął używaną obecnie nazwę - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

StrukturaEdytuj

Wydział składa się z następujących jednostek:

Do wydziału należy również Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny w Miękini.

Kierunki i specjalności do roku akademickiego 2019/2020Edytuj

Obecnie wydział kształci studentów na następujących kierunkach i specjalnościach:

 • Górnictwo i geologia
  • Geologia i prospekcja złóż
  • Geologia naftowa
  • Mineralogia stosowana z gemmologią
  • Geologia górnicza
  • Geologia inżynierska i geotechnika
  • Hydrogeologia i geologia inżynierska
  • Economic geology
  • Kartografia geologiczna
 • Ochrona Środowiska
  • Ochrona środowiska wodno-gruntowego
  • Ocena stanu środowiska
  • Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem
  • Techniki odnowy środowiska
 • Informatyka Stosowana
  • Oprogramowanie i bazy danych w geologii
 • Inżynieria Środowiska
  • Odnawialne źródła energii
  • Hydrogeologia stosowana i geotechnika
  • Inżynieria mineralna
  • Gospodarka odpadami
  • Inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • Geofizyka
  • Geofizyka stosowana
 • Turystyka i Rekreacja
 • Ekologiczne źródła energii

Kierunki i specjalności od roku akademickiego 2019/2020Edytuj

Stacjonarne - Studia I stopnia:

 • Ekologiczne Źródła Energii
 • Geofizyka
 • Geoinformatyka
 • Geologia Stosowana
 • Inżynieria i Analiza Danych
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
 • Geoturystyka

Stacjonarne - Studia II stopnia:

 • Ekologiczne Źródła Energii
  • Odnawialne źródła energii
  • Ekologiczne systemy energetyczne
 • Geofizyka
  • Geofizyka stosowana
  • Applied geophysics
 • Geoinformatyka
 • Geologia Stosowana
  • Geologia naftowa i geotermia
  • Geologia inżynierska i geotechnika
  • Geologia złożowa i górnicza
  • Hydrogeologia i geologia inżynierska
  • Kartografia geologiczna
  • Mineralogia stosowana
  • Economic Geology
 • Geoturystyka
 • Inżynieria i Ochrona Środowiska
  • Geochemia przemian środowiska
  • Metody ochrony środowiska
  • Hydrogeologia stosowana i geotechnika
  • Mineralne materiały funkcjonalne

Studia podyplomoweEdytuj

Obecnie wydział prowadzi studia podyplomowe na kierunkach:

 • Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska)
 • Geologia górnicza
 • Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi

WładzeEdytuj

 • Dziekan: prof. dr hab. inż.Jacek Matyszkiewicz
  • Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich: dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. AGH
  • Prodziekan ds. ogólnych i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunku: dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
  • Prodziekan ds. studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: dr hab. inż. Adam Postawa, prof. AGH
  • Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju oraz Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

Koła naukoweEdytuj

Przy wydziale działają:

 • Koło Naukowe Geofizyków Geofon
 • Koło Naukowe Geoinformatyków
 • Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA
 • Koło Naukowe Geologów
 • Koło Naukowe Geoturystyka
 • Koło Naukowe Hydrogeologii HYDRO
 • Koło Naukowe KIWON
 • Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii GRZAŁA
 • Koło Naukowe STRATI
 • Koło Naukowe Kartografii Geologicznej i Komputerowej AZYMUT

BibliografiaEdytuj