Wzór Kirchhoffa

Wzór Kirchhoffa – metoda rozstrzygania zagadnień ściśle związanych z tematem struny nieograniczonej. Nazwa pochodzi od Gustava Kirchhoffa.

Rozważmy funkcję spełniającą równanie falowe w przypadku trzech zmiennych przestrzennych, tzn. równanie

Niech punkt należy do obszaru V ograniczonego powierzchnią S.

Wówczas można udowodnić, że wartość szukanej funkcji daje się zapisać za pomocą następującego wzoru Kirchhoffa:

gdzie:

jest odległością punktów i
oznacza pochodną normalną zewnętrzną,

symbol oznacza, że wartość funkcji w nawiasach brana jest dla wartości