Odległość

Odległość – wartość metryki. Potocznie rozumie się pod tą nazwą metrykę euklidesową, daną równaniem:

W przestrzeni trójwymiarowej wzór redukuje się do:

Odległość euklidesowa między dwoma punktami jest równa długości odcinka łączącego te punkty.

Metryka miejskaEdytuj

Czasem nawet w życiu codziennym stosowane są inne metryki niż euklidesowa, np. odległość w mieście mierzymy zwykle wzdłuż ulic. Matematycy podobne pojęcie nazywają metryką miejską.

Metryka sferycznaEdytuj

Podobnie mierząc odległości odległych punktów na powierzchni Ziemi stosuje się metrykę geometrii sferycznej.

Metryka czasoprzestrzennaEdytuj

W ogólnej teorii względności odpowiednikiem odległości dwóch punktów jest interwał czasoprzestrzenny.

Zobacz teżEdytuj

Inne: