Otwórz menu główne

Zaburzenia gospodarki wodnej

Zaburzenia gospodarki wodnej - zaburzenia homeostazy organizmu wywołane utratą nadmiernej ilości wody, bądź przewodnieniem.

W rzeczywistości rzadko dochodzi do izolowanych zaburzeń gospodarki wodnej. Zwykle towarzyszą im zaburzenia gospodarki elektrolitowej, dlatego zaburzenia te określane są jako zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej.

W zależności od występowania deficytu lub nadmiaru wody w organizmie, rozróżnia się stany odwodnienia i przewodnienia organizmu. Natomiast w zależności od charakteru zaburzeń elektrolitowych, wpływających na molalność płynów ustrojowych, wyróżnia się zaburzenia izotoniczne, hipotoniczne i hipertoniczne.

Ostatecznie zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej dzielimy na: