Zakład żywienia zbiorowego

zakłady, takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego

Zakład żywienia zbiorowegozakłady (w tym pojazdy oraz nieruchome lub ruchome punkty sprzedaży), takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego[1].

Zakład żywienia zbiorowego

Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego to zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia określonych grup konsumentów, w szczególności w szpitalach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, zakładach pracy, z wyłączeniem żywienia w samolotach i innych środkach transportu oraz wojskowych polowych punktów żywieniowych[2].

Ze względu na presję kultury amerykańskiej oraz jej wpływ na język polski, wszelkie zakłady żywienia zbiorowego określane są nieprawidłowo wspólną nazwą „restauracja”, która w języku polskim zarezerwowana jest wyłącznie dla lokali z pełną obsługą kelnerską.

Przypisy Edytuj

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (CELEX: 32011R1169).
  2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448).