Zaklęsłość Łomaska

Zaklęsłość Łomaska (845.11) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, północna część Polesia Zachodniego, ograniczona od północny doliną rzeki Krzny.

Zaklęsłość Łomaska
Mapa regionu
Megaregion Niż Wschodnioeuropejski
Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
Podprowincja Polesie
Makroregion Polesie Zachodnie
Mezoregion Zaklęsłość Łomaska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. lubelskie

Region jest zaklęsłością, obejmującą piaszczystą, podmokłą i zatorfioną równinę, osiągającą wysokość od 140 do 160 m n.p.m.

We wschodniej części regionu płynie rzeka Zielawa. Zaklęsłość Łomaska jest krainą łąk i lasów.

Najważniejszą miejscowością (od której pochodzi nazwa regionu) są Łomazy, ponadto wieś Drelów. Na pograniczu regionu leżą również Biała Podlaska i Międzyrzec Podlaski.