Zaleplon

związek chemiczny

Zaleplon organiczny związek chemiczny z grupy pirazolopirymidyn, niebenzodiazepinowy lek nasenny, wywierający działanie poprzez receptory GABA.

Zaleplon
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C17H15N5O

Masa molowa

305,34 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

151319-34-5

PubChem

5719

DrugBank

APRD00411

Klasyfikacja medyczna
ATC

N05 CF03

Stosowanie w ciąży

kategoria C

Mechanizm działaniaEdytuj

Zaleplon wiąże się z miejscem receptorowym α1 podjednostki A receptora GABA.

Działania niepożądaneEdytuj

Może powodować podobne działania niepożądane jak benzodiazepiny.

MetabolizmEdytuj

Zaleplon jest metabolizowany głównie przez oksydazę aldehydową, zatem okres jego półtrwania mogą zmieniać związki indukujące lub hamujące ten sam enzym.

SkutecznośćEdytuj

Metaanaliza w oparciu o kontrolowane, randomizowane badania kliniczne w których porównywano działanie benzodiazepin z tzw. Z-lekami (zaleplonem, zolpidemem, eszopiklonem i zopiklonem) wykazała, że te grupy leków niewiele się różnią pod względem okresu latencji zasypiania, całkowitego czasu trwania snu, liczby przebudzeń, jakości snu, działań niepożądanych, tolerancji, bezsenności z odbicia i senności w ciągu dnia[1].

PreparatyEdytuj

Dostępny jest w sprzedaży pod nazwami handlowymi Selofen, Sonata, Starnoc i Morfeo.

PrzypisyEdytuj

  1. Dündar Y, Dodd S, Strobl J, Boland A, Dickson R, Walley T. Comparative efficacy of newer hypnotic drugs for the short-term management of insomnia: a systematic review and meta-analysis. „Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental”. 5 (19), s. 305–322, 2004. DOI: 10.1002/hup.594. PMID: 15252823.