Zapadlisko przedarakańskie

Zapadlisko przedarakańskiejednostka geologiczna typu fałdowego (pasmo fałdowe) na Półwyspie Indochińskim, zachodnia część pasma fałdowego Birmy.

Zapadlisko przedarakańskie ma ogólny przebieg południkowy. Od zachodu graniczy z zapadliskiem bengalskim, a od wschodu ze zrębem arakańskim[1].

Obejmuje część Birmy, zachodnią część Półwyspu Indochińskiego i Półwyspu Malajskiego, oraz wyspy Andamany i Nikobary[1].

Zbudowane jest z młodych osadówpaleogenu, neogenu i czwartorzędu. Na północy są one pochodzenia lądowego, a na południu morskiego. W dolnej części są to osady drobnodetrytyczne, w górnej (pliocen i czwartorzęd) – grubodetrytyczne. Miąższość osadów sięga 15 km. We wschodniej części zapadliska są one silnie sfałdowane[1].

Przypisy

edytuj
  1. a b c Ewa Stupnicka: Zarys geologii regionalnej świata, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1978, s. 114

Bibliografia

edytuj
  • Ewa Stupnicka: Zarys geologii regionalnej świata, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1978, s. 114