Zbigniew Dobrzański

Zobacz też: inne osoby o nazwisku Zbigniew Dobrzański.

Zbigniew Dobrzański (ur. 16 lipca 1946 w Chojnowie[1]) – polski zootechnik, specjalizujący się w ekotoksykologii, zoohigienie; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu[2].

Zbigniew Dobrzański
Data i miejsce urodzenia 16 lipca 1946
Chojnów
Zawód, zajęcie zootechnik, wykładowca akademicki
Tytuł naukowy profesor doktor habilitowany
Alma Mater Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu
Uczelnia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Stanowisko profesor zwyczajny,
nauczyciel akademicki
Partia Polskie Stronnictwo Ludowe
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

Urodził się w 1946 roku w Chojnowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Bezpośrednio po ich ukończeniu podjął pracę na swojej macierzystej uczelni. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki nadała uzyskał w 1975 roku na podstawie pracy pt. Porównawcza ocena zoohigieniczna dwóch systemów ogrzewania tuczarni z uwzględnieniem wyników produkcyjnych obsady zwierzęcej, której promotorem był prof. Anatol Grzegorzak. W 1983 roku Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy nt. Zastosowanie bonitacyjno-statystycznej metody do określania zależności między warunkami środowiskowymi w brojlerniach a efektywnością odchowu kurcząt. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1991 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1998 roku. Przebywał na krótkoterminowych stażach naukowych na Słowacji (Uniwersytet Weterynaryjny w Koszycach) oraz w Grecji (Uniwersytet w Salonikach), a także na misjach naukowych w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Danii, Hiszpanii, Belgii, i Czechach[1].

Na swojej uczelni pełnił wiele ważnych stanowisk organizacyjnych. Jest kierownikiem Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego od 1988 roku. W latach 1996–1999 był prodziekanem, a od 1999 do 2005 roku dziekanem Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt[1].

Jest członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika Polskie Drobiarstwo (od 1991), Rady Naukowej Instytutu Zootechniki (od 1997). Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (1992–1994), Rady Naukowej dwumiesięcznika Drobiarstwo (1995–1998) i miesięcznika Polskie Zwierzęta Gospodarskie (1994–1997)[1].

Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z jego listy bez powodzenia startował w 2014 do rady Wrocławia[3] i w 2015 do Sejmu[4].

Dorobek naukowy i odznaczeniaEdytuj

Zbigniew Dobrzański jest specjalistą z zakresu higieny i profilaktyki zwierząt, a w szczególności drobiu. Zajmuje się również problemami utylizacji odpadów z przemysłu rolno-spożywczego oraz chowu zwierząt w rejonach ekologicznego zagrożenia. jest współautorem 3 podręczników i monografii: Ekotoksykologiczne problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkim (1997), Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego (1996, 1998, 1999), Rynek rolny w świetle wymogów Unii Europejskiej (1998) oraz 3 skryptów z zakresu zoohigieny, a także 271 publikacji naukowych, w tym 91 oryginalnych prac twórczych, z których ponad 30 w językach obcych[1].

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 50-lecia Instytutu Zootechniki w Krakowie, Złotą Odznaką ZSP, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. Wyróżniony Nagrodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (dwukrotnie) oraz 19 Nagrodami rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu[1].

PrzypisyEdytuj


Poprzednik
Andrzej Filistowicz
Dziekan Wydziału Zootechnicznego AR we Wrocławiu
1999–2005
Następca
Witold Janeczek