Otwórz menu główne

Zbigniew Kadłubek

polski filolog, tłumacz i pisarz

Zbigniew Marian Kadłubek (ur. 22 stycznia 1970 w Rybniku) – polski filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego[1]. Od 1 października 2018 r. pełni funkcję dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach[2].

Zbigniew Kadłubek
Ilustracja
Zbigniew Kadłubek (2019)
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 22 stycznia 1970
Rybnik
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Alma Mater Uniwersytet Śląski
Doktorat 2001 – literaturoznawstwo
UŚl
Habilitacja 2011 – literaturoznawstwo
UŚl
profesor nadzwyczajny UŚl

ŻyciorysEdytuj

W 1997 ukończył na Uniwersytecie Śląskim studia na kierunku literaturoznawstwo. W 2001 na podstawie rozprawy pt. Barok w poezji nowołacińskiej na Śląsku na Wydziale Filologicznym UŚl otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura łacińska. Tam też w 2011 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, po czym został profesorem nadzwyczajnym na tym wydziale[3].

Jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach, kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”, Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego[4], Verein für Geschichte Schlesiens e.V. i CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies, Johannes-Bobrowski-Gesellschaft e.V., prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego[5].

W 2015 otwierał listę kandydatów komitetu Zjednoczeni dla Śląska do Sejmu, otrzymując 5010 głosów[6]. We wrześniu 2018 wygrał konkurs na nowego dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach[7].

Charakterystyka twórczościEdytuj

Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Opublikował dwie książki na temat teologii św. Piotra Damianiego (1007–1072). Wraz z Tadeuszem Sławkiem redaguje serię komparatystyczną „Civitas Mentis” "Civitas Mentis". Wydał z prof. Aleksandrą Kunce zbiór esejów pt. „Myśleć Śląsk” (Katowice 2007). Autor napisanych po śląsku „Listów z Rzymu” (Katowice 2008). Współpracownik Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka w Warszawie. W 2010 ukazała się jego książka podejmująca problem nowej komparatystyki pt. „Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej”, która była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011 w kategorii „eseistyka”[8]. W 2011 wydano pod jego redakcją „99 książek, czyli mały kanon górnośląski” (Księgarnia św. Jacka, Katowice).

PublikacjeEdytuj

Twórczość literacka i naukowaEdytuj

 • Oczy Charibelli: ślady petrarkizmu w siedemnastowiecznej łacińskiej poezji śląskiej, wspólnie z Dariuszem Rottem, Fundacja "Pallas Silesia", Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Katowice-Pszczyna 2004, ​ISBN 83-914893-4-5​.
 • Rajska radość. Św. Piotr Damiani, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2005, ​ISBN 83-87819-04-2​.
 • Św. Piotr Damiani, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ​ISBN 83-7318-649-2​.
 • Myśleć Śląsk: wybór esejów, wspólnie z Aleksandrą Kunce, posł. Aleksander Nawarecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ​ISBN 83-226-1594-9​.
 • Listy z Rzymu, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2008, ​ISBN 978-83-7030-619-9​.
 • Święta Medea: w stronę komparatystyki pozasłownej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ​ISBN 978-83-226-1922-3​.

Redakcja, współredakcja, opracowania, przekłady (wybór)Edytuj

 • Bradius V. Maurus III, Autumni Silesiaci: haicua latina / Śląska jesień: łacińskie haiku, red., przekł. [z łac.] i oprac. Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott. Fundacja "Pallas Silesia", Katowice 2001, ​ISBN 83-911767-7-0​.
 • Dystans i zaangażowanie: wspólnota, literatura, doświadczenie. Antologia przekładów, red. Zbigniew Kadłubek i Tadeusz Sławek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ​ISBN 978-83-226-1734-2​.
 • Genius loci : studia o człowieku w przestrzeni, red. Zbigniew Kadłubek, "FA-art", Katowice 2007, ​ISBN 978-83-60406-04-5​.
 • Piotr Wachenius, Hymny moje domowe, wybór, wstęp i oprac. Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Fundacja "Pallas Silesia", Katowice-Pszczyna 1999, ​ISBN 83-911767-6-2​.
 • Anna Memorata, Niech mi daruje Apollo te wiersze: wybór poezji, wybór, oprac. i przekł. [z łac.] Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Katowice-Pszczyna 1998, brak nr ISBN.
 • Tobiasz Aleutner, Omnia transeunt – wszystko przemija: wiersze metafizyczne i medytacyjne, wybór, wstęp i przekł. [z łac.] Elwira Buszewicz i Zbigniew Kadłubek, Fundacja "Pallas Silesia", Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Katowice-Pszczyna 2002, ​ISBN 83-914893-6-1​.
 • Wizerunki wspólnoty: studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej, red. Zbigniew Kadłubek i Tadeusz Sławek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ​ISBN 978-83-226-1790-8​.
 • 99 książek, czyli mały kanon górnośląski, red. Z. Kadłubek, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2011, ​ISBN 978-83-7030-810-0​.

Książki napisane po śląskuEdytuj

[ (gr.) Προμηθεύς Δεσμώτης (Promētheús Desmṓtēs), (pol.) Prometeusz w okowach ]
Kotórz Mały 2013 : przełożył Zbigniew Kadłubek ​ISBN 978-83-936190-2-3
– jest to pierwsze tłumaczenie literatury klasycznej na etnolekt śląski[9][10][11][12].

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj