Zdzisław Wroniak

polski historyk

Zdzisław Wroniak (ur. 8 lutego 1927 w Poznaniu) – polski historyk dyplomacji XX wieku, uczeń Janusza Pajewskiego.

Kariera naukowaEdytuj

Uzyskał doktorat w 1962 i habilitację (w 1987 – na podstawie rozprawy Polityka Polski wobec Francji w latach 1925–1932) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w latach 1954–1993 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Historii UAM (w 1969 został docentem), w latach 1985–1991 prodziekanem Wydziału Historycznego UAM, w latach 1993–2002 profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, a od 2002 jest profesorem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Przynależność partyjnaEdytuj

W latach 1945–1948 był członkiem PPR, a w latach 1948–1990 (przez cały okres istnienia partii) należał do PZPR.

Uczestnik wydarzeń Czerwca '56Edytuj

28 czerwca 1956 został ranny w prawą nogę podczas wydarzeń Poznańskiego Czerwca '56, gdy z żoną znajdował się na Placu Stalina (obecnie Plac Uniwersytecki) w Poznaniu podczas manifestacji robotniczej (był jedynym pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poszkodowanym w Czerwcu '56)[1].

Publikacje książkoweEdytuj

  • Sprawa polskiej granicy zachodniej w latach 1918–1939 (Poznań 1963).
  • Polska – Francja 1926–1932 (Poznań 1971).
  • Polityka polska wobec Francji w latach 1925–1932 (Poznań 1987).

PrzypisyEdytuj

  1. Aleksander Ziemkowski, Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników. Opracowanie redakcyjne Eugenia R. Dabertowa, Poznań 2006 (wyd. II, Poznań 2008), s. 494, poz. 343]

BibliografiaEdytuj