Zeitgeist (pojęcie filozoficzne)

pojęcie filozoficzne

Zeitgeist (wymawiaj [ˈtsa͡ɪtga͡ɪst] i) – niemieckie wyrażenie oznaczające „ducha czasu” lub „ducha epoki”. Wyrażenie to odnosi się do intelektualnego i kulturalnego klimatu epoki. W języku niemieckim słowo to ma więcej płaszczyzn znaczeniowych niż sugerowałoby to tłumaczenie.