Zespół neurologiczny wysokich ciśnień

HPNS (ang. high pressure nervous syndrome)zespół neurologiczny wysokich ciśnień wywołany pobudzeniem centralnego układu nerwowego nurka przez hel pochodzący z mieszaniny oddechowej.

Zespół występuje w trakcie nurkowań głębokich, poniżej 100 m[potrzebny przypis]. Głębokość na jakiej wystąpią objawy zależy od zawartości helu w mieszaninie oddechowej, od prędkości zanurzania (zmniejszenie prędkości zanurzania działa korzystnie) oraz osobniczych cech nurka. Objawy ustępują po zmniejszeniu głębokości nurkowania na taką, przy której zespół nie występuje[potrzebny przypis].

Objawy HPNS to: